Công bố quyết định tổ chức, nhân sự của Tổng Thanh tra Chính phủ

Công bố quyết định tổ chức, nhân sự của Tổng Thanh tra Chính phủ

Công bố quyết định tổ chức, nhân sự của Tổng Thanh tra Chính phủ

Công bố quyết định tổ chức, nhân sự của Tổng Thanh tra Chính phủ

Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định về tổ chức cán bộ

Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định về tổ chức cán bộ

Kon Tum:Công ty Tấn Phát tự 'mở trộm' đường vào thi công thủy điện

Kon Tum:Công ty Tấn Phát tự 'mở trộm' đường vào thi công thủy điện

Người dân Kon Tum lập rào chắn đường vào thi công thủy điện Pleikần

Người dân Kon Tum lập rào chắn đường vào thi công thủy điện Pleikần

Kon Tum:Vì sao dân 'lập chốt' chặn xe thi công công trình thủy điện Pleikần?

Kon Tum:Vì sao dân 'lập chốt' chặn xe thi công công trình thủy điện Pleikần?