Hà Tĩnh: Hủy nổ an toàn hàng trăm quả mìn, đạn pháo sót lại sau chiến tranh

Hà Tĩnh: Hủy nổ an toàn hàng trăm quả mìn, đạn pháo sót lại sau chiến tranh

Phát hiện 750 quả đạn, mìn tại vườn nhà dân

Phát hiện 750 quả đạn, mìn tại vườn nhà dân

Phát hiện lượng lớn mìn, lựu đạn và đạn pháo các loại

Phát hiện lượng lớn mìn, lựu đạn và đạn pháo các loại

Hà Tĩnh: Tá hỏa phát hiện nhiều vật nổ sát trường học

Hà Tĩnh: Tá hỏa phát hiện nhiều vật nổ sát trường học

Phát hiện nhiều mìn, lựu đạn khi cải tạo vườn

Phát hiện nhiều mìn, lựu đạn khi cải tạo vườn

Phát hiện nhiều vật nổ sát trường mầm non

Phát hiện nhiều vật nổ sát trường mầm non

Phát hiện nhiều mìn, lựu đạn khi cải tạo vườn tại Vũ Quang