Hà Tĩnh: Hủy nổ an toàn hàng trăm quả mìn, đạn pháo sót lại sau chiến tranh

Hà Tĩnh: Hủy nổ an toàn hàng trăm quả mìn, đạn pháo sót lại sau chiến tranh

Phát hiện 750 quả đạn, mìn tại vườn nhà dân

Phát hiện 750 quả đạn, mìn tại vườn nhà dân

Phát hiện lượng lớn mìn, lựu đạn và đạn pháo các loại

Phát hiện lượng lớn mìn, lựu đạn và đạn pháo các loại

Hà Tĩnh: Tá hỏa phát hiện nhiều vật nổ sát trường học

Hà Tĩnh: Tá hỏa phát hiện nhiều vật nổ sát trường học

Phát hiện nhiều mìn, lựu đạn khi cải tạo vườn

Phát hiện nhiều mìn, lựu đạn khi cải tạo vườn

Hà Tĩnh: Cải tạo vườn phát hiện la liệt... bom, mìn, lựu đạn

Hà Tĩnh: Cải tạo vườn phát hiện la liệt... bom, mìn, lựu đạn

Phát hiện hàng trăm quả mìn, đạn pháo trong vườn nhà dân

Phát hiện hàng trăm quả mìn, đạn pháo trong vườn nhà dân

Phát hiện nhiều vật nổ sát trường mầm non

Phát hiện nhiều vật nổ sát trường mầm non

Phát hiện nhiều mìn, lựu đạn khi cải tạo vườn tại Vũ Quang

Phát hiện nhiều mìn, lựu đạn khi cải tạo vườn tại Vũ Quang

Hạ mặt bằng vườn nhà, phát hiện nhiều vật nghi là mìn, đầu đạn và lựu đạn

Hạ mặt bằng vườn nhà, phát hiện nhiều vật nghi là mìn, đầu đạn và lựu đạn

Phát hiện cả đống bom, lựu đạn bên cạnh trường mầm non

Phát hiện cả đống bom, lựu đạn bên cạnh trường mầm non

Công bố quyết định tổ chức, nhân sự của Tổng Thanh tra Chính phủ

Công bố quyết định tổ chức, nhân sự của Tổng Thanh tra Chính phủ

Công bố quyết định tổ chức, nhân sự của Tổng Thanh tra Chính phủ

Công bố quyết định tổ chức, nhân sự của Tổng Thanh tra Chính phủ

Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định về tổ chức cán bộ

Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định về tổ chức cán bộ

Kon Tum:Công ty Tấn Phát tự 'mở trộm' đường vào thi công thủy điện

Kon Tum:Công ty Tấn Phát tự 'mở trộm' đường vào thi công thủy điện

Người dân Kon Tum lập rào chắn đường vào thi công thủy điện Pleikần

Người dân Kon Tum lập rào chắn đường vào thi công thủy điện Pleikần

Kon Tum:Vì sao dân 'lập chốt' chặn xe thi công công trình thủy điện Pleikần?

Kon Tum:Vì sao dân 'lập chốt' chặn xe thi công công trình thủy điện Pleikần?