Được gì sau chuyến công du tiền tỷ

Được gì sau chuyến công du tiền tỷ

Chi tiền tỷ cho cán bộ đi nước ngoài, liệu có thu hoạch được gì?

Chi tiền tỷ cho cán bộ đi nước ngoài, liệu có thu hoạch được gì?

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thông tin chính thức vụ dự chi hơn 1,7 tỷ đồng cho 3 cán bộ đi Mỹ

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thông tin chính thức vụ dự chi hơn 1,7 tỷ đồng cho 3 cán bộ đi Mỹ

Vì sao UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ duyệt cho lãnh đạo đi Mỹ 688 triệu?

Vì sao UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ duyệt cho lãnh đạo đi Mỹ 688 triệu?

Thanh Hóa chi gần 700 triệu cho cán bộ đi Mỹ, giảm 1 tỷ so với dự chi

Thanh Hóa chi gần 700 triệu cho cán bộ đi Mỹ, giảm 1 tỷ so với dự chi

Duyệt giảm hơn 1 tỉ đồng vụ 3 cán bộ đi Mỹ

Duyệt giảm hơn 1 tỉ đồng vụ 3 cán bộ đi Mỹ

Sếp xứ Thanh đi công tác dự chi 1,7tỷ: Sự thật là

Sếp xứ Thanh đi công tác dự chi 1,7tỷ: Sự thật là

Đề xuất chi 1,7 tỷ đồng cho 3 cán bộ Thanh Hóa đi Mỹ xúc tiến đầu tư

Đề xuất chi 1,7 tỷ đồng cho 3 cán bộ Thanh Hóa đi Mỹ xúc tiến đầu tư

Thanh Hóa chi gần 700 triệu cho 3 cán bộ đi Mỹ, giảm 1 tỷ so với dự chi

Thanh Hóa chi gần 700 triệu cho 3 cán bộ đi Mỹ, giảm 1 tỷ so với dự chi

Thanh Hóa duyệt chi kinh phí cho đoàn cán bộ đi Mỹ chỉ gần 700 triệu thay vì 1,7 tỉ

Thanh Hóa duyệt chi kinh phí cho đoàn cán bộ đi Mỹ chỉ gần 700 triệu thay vì 1,7 tỉ

Thanh Hóa dự chi hơn 1,7 tỷ đồng cho 3 lãnh đạo đi Mỹ

Thanh Hóa dự chi hơn 1,7 tỷ đồng cho 3 lãnh đạo đi Mỹ

Phê duyệt kinh phí cho đoàn Thanh Hóa đi Mỹ là hơn 688 triệu đồng

Phê duyệt kinh phí cho đoàn Thanh Hóa đi Mỹ là hơn 688 triệu đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nói gì về chuyến đi Mỹ với ngân sách dự chi gần 2 tỉ đồng?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nói gì về chuyến đi Mỹ với ngân sách dự chi gần 2 tỉ đồng?

Vụ 3 quan chức Thanh Hóa đi Mỹ: UBND tỉnh chưa 'quyết'

Vụ 3 quan chức Thanh Hóa đi Mỹ: UBND tỉnh chưa 'quyết'

Trình UBND tỉnh duyệt 1,7 tỉ đồng cho 3 cán bộ đi nước ngoài

Trình UBND tỉnh duyệt 1,7 tỉ đồng cho 3 cán bộ đi nước ngoài

Dự chi ngân sách gần 2 tỷ đồng cho 3 cán bộ Thanh Hóa đi Mỹ 11 ngày

Dự chi ngân sách gần 2 tỷ đồng cho 3 cán bộ Thanh Hóa đi Mỹ 11 ngày

3 sếp xứ Thanh đi công tác, dự chi 1,7 tỷ đồng

3 sếp xứ Thanh đi công tác, dự chi 1,7 tỷ đồng

Thanh Hóa: Đề xuất dự chi 1,7 tỉ đồng cho 3 lãnh đạo đi Mỹ xúc tiến đầu tư

Thanh Hóa: Đề xuất dự chi 1,7 tỉ đồng cho 3 lãnh đạo đi Mỹ xúc tiến đầu tư

Thanh Hóa: Đề xuất chi ngân sách 1,7 tỷ đồng cho 3 cán bộ đi Mỹ

Thanh Hóa: Đề xuất chi ngân sách 1,7 tỷ đồng cho 3 cán bộ đi Mỹ

Khéo léo quảng bá văn hóa Xứ Thanh trong công tác đối ngoại

Khéo léo quảng bá văn hóa Xứ Thanh trong công tác đối ngoại

VKSND tỉnh Thái Nguyên công khai xin lỗi người bị truy tố oan sai

VKSND tỉnh Thái Nguyên công khai xin lỗi người bị truy tố oan sai

Chó Phú Quốc - từ Đảo đến Đồn

Chó Phú Quốc - từ Đảo đến Đồn

Khám phá chó Phú Quốc

Khám phá chó Phú Quốc

Chó săn Phú Quốc: Đi tìm một huyền thoại

Chó săn Phú Quốc: Đi tìm một huyền thoại