Bộ Nội vụ khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Bộ Nội vụ khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Bộ Nội vụ gấp rút làm đề án quốc gia thu hút trọng dụng người tài

Bộ Nội vụ gấp rút làm đề án quốc gia thu hút trọng dụng người tài

Bộ Nội vụ: Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên

Bộ Nội vụ: Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên

Phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức

Phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức

CĐVCVN ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2019 với Bộ Nội vụ

CĐVCVN ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2019 với Bộ Nội vụ

Sớm hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Sớm hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Ứng cử viên Tổng giám đốc PVN và dấu hỏi về đại dự án thua lỗ ngàn tỉ

Ứng cử viên Tổng giám đốc PVN và dấu hỏi về đại dự án thua lỗ ngàn tỉ

Có nên giao quyền cho địa phương sáp nhập Sở ngành?

Có nên giao quyền cho địa phương sáp nhập Sở ngành?

Đề xuất bỏ hình thức giáng chức trong kỷ luật cán bộ

Đề xuất bỏ hình thức giáng chức trong kỷ luật cán bộ

Ra luật cấm nịnh bợ hay tìm cơ chế tuyển dụng cán bộ thực tài, có lòng tự trọng?

Ra luật cấm nịnh bợ hay tìm cơ chế tuyển dụng cán bộ thực tài, có lòng tự trọng?

'Đề xuất bỏ kỷ luật giáng chức sẽ không giảm sự nghiêm minh của pháp luật'

'Đề xuất bỏ kỷ luật giáng chức sẽ không giảm sự nghiêm minh của pháp luật'

Phương án sáp nhập sở, ngành đang được xây dựng như thế nào

Phương án sáp nhập sở, ngành đang được xây dựng như thế nào

Đưa quy định công chức không được nịnh bợ cấp trên vào luật

Đưa quy định công chức không được nịnh bợ cấp trên vào luật

Bộ Nội vụ: Sẽ thắt chặt việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ trẻ

Bộ Nội vụ: Sẽ thắt chặt việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ trẻ

Phân cấp cho các địa phương trong sắp xếp các sở, ngành, phòng, ban

Phân cấp cho các địa phương trong sắp xếp các sở, ngành, phòng, ban

Bài học cán bộ từ việc ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị kỷ luật

Bài học cán bộ từ việc ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị kỷ luật

Sẽ sớm ban hành nghị định về sáp nhập sở, ngành

Sẽ sớm ban hành nghị định về sáp nhập sở, ngành

Liệu có thể luật hóa quy định 'công chức không được nịnh bợ sếp'?

Liệu có thể luật hóa quy định 'công chức không được nịnh bợ sếp'?

Thiết kế thang bảng lương theo vị trí việc làm

Thiết kế thang bảng lương theo vị trí việc làm

Tính toán đưa quy định cấm nịnh cấp trên vào Luật Cán bộ công chức

Tính toán đưa quy định cấm nịnh cấp trên vào Luật Cán bộ công chức

Bộ Nội vụ nói gì về đưa quy định không được nịnh bợ cấp trên vào luật?

Bộ Nội vụ nói gì về đưa quy định không được nịnh bợ cấp trên vào luật?

Đề nghị luật hóa hiện tượng xu nịnh, bợ đỡ cấp trên

Chậm nhất trong quý I/2020, mọi địa phương hoàn thành sắp xếp huyện, xã

Chậm nhất trong quý I/2020, mọi địa phương hoàn thành sắp xếp huyện, xã

Bộ Nội vụ sẽ tính toán việc luật hóa quy định 'cấm công chức nịnh bợ sếp'

Bộ Nội vụ sẽ tính toán việc luật hóa quy định 'cấm công chức nịnh bợ sếp'

Hướng sáp nhập sở ngành như thế nào?

Hướng sáp nhập sở ngành như thế nào?

Đề xuất bỏ hình thức kỷ luật giáng chức

Đề xuất bỏ hình thức kỷ luật giáng chức

Bộ Nội vụ: Cân nhắc việc luật hóa quy định về hành vi nịnh bợ cấp trên

Bộ Nội vụ: Cân nhắc việc luật hóa quy định về hành vi nịnh bợ cấp trên

Xin ý kiến Quốc hội trước khi luật hóa quy định 'không nịnh bợ cấp trên'

Xin ý kiến Quốc hội trước khi luật hóa quy định 'không nịnh bợ cấp trên'

Công bố danh tính cán bộ có con được nâng điểm thi phải theo quy định

Công bố danh tính cán bộ có con được nâng điểm thi phải theo quy định

Sẽ luật hóa việc xử lý hành vi 'nịnh bợ' cấp trên

Sẽ luật hóa việc xử lý hành vi 'nịnh bợ' cấp trên

Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí

Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí

Bộ Nội vụ: Xin ý kiến Quốc hội trước khi luật hóa quy định 'cấm nịnh sếp'

Bộ Nội vụ: Xin ý kiến Quốc hội trước khi luật hóa quy định 'cấm nịnh sếp'

Bộ Nội vụ giải thích về đề xuất bỏ hình thức kỷ luật 'giáng chức'

Bộ Nội vụ giải thích về đề xuất bỏ hình thức kỷ luật 'giáng chức'

Sắp xếp các cơ quan chuyên môn: Sẽ có 9 Sở được tổ chức thống nhất

Sắp xếp các cơ quan chuyên môn: Sẽ có 9 Sở được tổ chức thống nhất

Bộ Nội vụ trả lời về kỷ luật cán bộ trẻ, đề xuất bỏ hình thức kỷ luật giáng chức

Bộ Nội vụ trả lời về kỷ luật cán bộ trẻ, đề xuất bỏ hình thức kỷ luật giáng chức

Ứng xử với các giáo viên hợp đồng cần đảm bảo công bằng

Ứng xử với các giáo viên hợp đồng cần đảm bảo công bằng

Bộ Nội vụ nói về việc kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh

Bộ Nội vụ nói về việc kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh

Bộ Nội vụ thông tin về đề xuất bỏ hình thức kỷ luật giáng chức với lãnh đạo

Bộ Nội vụ thông tin về đề xuất bỏ hình thức kỷ luật giáng chức với lãnh đạo

Bộ Nội vụ: Cần kiểm soát tốt hơn việc tuyển dụng cán bộ trẻ

Bộ Nội vụ: Cần kiểm soát tốt hơn việc tuyển dụng cán bộ trẻ

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hình thức kỉ luật giáng chức

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hình thức kỉ luật giáng chức

Bộ Nội vụ: Khó có thể 'luật hóa' quy định cấm 'nịnh bợ sếp'

Bộ Nội vụ: Khó có thể 'luật hóa' quy định cấm 'nịnh bợ sếp'

Bộ Nội vụ nói gì việc kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh

Bộ Nội vụ nói gì việc kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh

Bỏ hình thức kỷ luật giáng chức không làm mất tính nghiêm minh

Bỏ hình thức kỷ luật giáng chức không làm mất tính nghiêm minh

Bỏ hình thức giáng chức không làm bớt tính nghiêm minh của pháp luật

Bỏ hình thức giáng chức không làm bớt tính nghiêm minh của pháp luật

Ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị kỷ luật, Bộ Nội vụ nói gì?

Ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị kỷ luật, Bộ Nội vụ nói gì?

Ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị kỷ luật: Bộ Nội vụ nói gì?

Ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị kỷ luật: Bộ Nội vụ nói gì?

Ông Nguyễn Bá Cảnh bị UBKT TƯ đề nghị kỷ luật, Bộ Nội vụ lên tiếng

Ông Nguyễn Bá Cảnh bị UBKT TƯ đề nghị kỷ luật, Bộ Nội vụ lên tiếng

Bộ Nội vụ nói về việc ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị kỷ luật

Bộ Nội vụ nói về việc ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị kỷ luật

Bộ Nội vụ lên tiếng việc bổ nhiệm lại con gái cựu Chủ tịch An Giang

Bộ Nội vụ lên tiếng việc bổ nhiệm lại con gái cựu Chủ tịch An Giang

'WLIN Global Forum 2019': Vinh danh Top 50 nữ lãnh đạo toàn cầu

'WLIN Global Forum 2019': Vinh danh Top 50 nữ lãnh đạo toàn cầu

Thủ tướng quyết định nhân sự 4 cơ quan

Thủ tướng quyết định nhân sự 4 cơ quan

Thủ tướng quyết định nhân sự 4 cơ quan

Thủ tướng quyết định nhân sự 4 cơ quan

Thủ tướng Chính phủ quyết định nhân sự 4 cơ quan

Thủ tướng Chính phủ quyết định nhân sự 4 cơ quan

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tại Bảo hiểm xã hội và tỉnh Long An

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tại Bảo hiểm xã hội và tỉnh Long An

Thủ tướng giao nhiệm vụ mới cho Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc

Thủ tướng giao nhiệm vụ mới cho Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc

'Phượng hoàng' BĐS Thanh Tú đạt giải Top 50 nữ lãnh đạo toàn cầu 2019

'Phượng hoàng' BĐS Thanh Tú đạt giải Top 50 nữ lãnh đạo toàn cầu 2019

Thủ tướng quyết định thay đổi nhân sự 2 cơ quan

Thủ tướng quyết định thay đổi nhân sự 2 cơ quan

Góp phần thay đổi nhận thức về phụ nữ

Góp phần thay đổi nhận thức về phụ nữ

Diễn đàn Nữ lãnh đạo quốc tế - WLIN Global Forum 2019

Diễn đàn Nữ lãnh đạo quốc tế - WLIN Global Forum 2019

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu và Đào tạo hành chính công Lào

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu và Đào tạo hành chính công Lào

Đề án trả lương theo vị trí việc làm gặp 'hòn đá tảng' nào?

Đề án trả lương theo vị trí việc làm gặp 'hòn đá tảng' nào?

Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Thực hiện Đề án Văn hóa công vụ - Cần sự vào cuộc của báo chí!

Thực hiện Đề án Văn hóa công vụ - Cần sự vào cuộc của báo chí!

Hội thảo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Hội thảo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Cần đưa văn hóa công vụ vào chương trình đào tạo đại học

Cần đưa văn hóa công vụ vào chương trình đào tạo đại học

Phải coi Đề án Văn hóa công vụ là 'điểm nóng' của dư luận xã hội

Phải coi Đề án Văn hóa công vụ là 'điểm nóng' của dư luận xã hội

Bộ trưởng nghỉ hưu bị cách chức: Văn bản đã ký có còn giá trị?

Bộ trưởng nghỉ hưu bị cách chức: Văn bản đã ký có còn giá trị?

Bộ trưởng về hưu bị cách chức, giấy tờ đã ký có còn giá trị?

Bộ trưởng về hưu bị cách chức, giấy tờ đã ký có còn giá trị?

Giao lưu Yoga hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 'Lời kêu gọi toàn dân thể dục 27/3/1946 – 27/3/2019'

Giao lưu Yoga hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 'Lời kêu gọi toàn dân thể dục 27/3/1946 – 27/3/2019'

Văn phòng Bộ Nội vụ gặp mặt công chức, người lao động đầu Xuân năm mới 2019 và trao thưởng thành tích công tác cho tập thể, cá nhân năm 2018

Văn phòng Bộ Nội vụ gặp mặt công chức, người lao động đầu Xuân năm mới 2019 và trao thưởng thành tích công tác cho tập thể, cá nhân năm 2018

Tăng lực đẩy của hệ thống, giảm 'lực kéo' của Thủ tướng

Tăng lực đẩy của hệ thống, giảm 'lực kéo' của Thủ tướng

Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Hội nghị triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Hội nghị triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Năm 2019: Giảm 44.510 biên chế

Năm 2019: Giảm 44.510 biên chế

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Việc xử lý cán bộ vi phạm chưa nghiêm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Việc xử lý cán bộ vi phạm chưa nghiêm

Bộ Nội vụ cắt giảm, đơn giản hóa 1.133/6.213 điều kiện kinh doanh trong 2018

Bộ Nội vụ cắt giảm, đơn giản hóa 1.133/6.213 điều kiện kinh doanh trong 2018

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019

Thứ trưởng bộ Nội vụ: Việc bổ nhiệm ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định

Thứ trưởng bộ Nội vụ: Việc bổ nhiệm ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định

Trên 40.000 biên chế nhà nước đã được tinh giản trong 3 năm

Trên 40.000 biên chế nhà nước đã được tinh giản trong 3 năm

Đấu tranh với nạn 'tham nhũng vặt'

Đấu tranh với nạn 'tham nhũng vặt'

Phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập góp ý dự thảo Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thưTải file đính kèm

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập góp ý dự thảo Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thưTải file đính kèm

Học viện Hành chính Quốc gia: Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018

Học viện Hành chính Quốc gia: Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018

Hà Giang cần sớm khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản

Hà Giang cần sớm khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Hà Giang

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Hà Giang

Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra tỉnh Hà Giang

Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra tỉnh Hà Giang

Trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào

Trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào

Trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo Việt Nam - Lào

Trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo Việt Nam - Lào

Trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào

Trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào

Các tỉnh biên giới Việt-Lào trao đổi kinh nghiệm công tác tôn giáo

Các tỉnh biên giới Việt-Lào trao đổi kinh nghiệm công tác tôn giáo

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về cải cách hành chính với chủ đề 'Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú: kinh nghiệm của Singgapore'

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về cải cách hành chính với chủ đề 'Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú: kinh nghiệm của Singgapore'

Nestlé Việt Nam gắn kết với nông dân vì chất lượng cà phê Việt

Nestlé Việt Nam gắn kết với nông dân vì chất lượng cà phê Việt

Tiến sĩ ở VN: Quy trình ngặt nghèo, chất lượng... hên xui

Tiến sĩ ở VN: Quy trình ngặt nghèo, chất lượng... hên xui

Hội nghị triển khai ngày Ngày Pháp luật Việt Nam và tập huấn, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Hội nghị triển khai ngày Ngày Pháp luật Việt Nam và tập huấn, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Bài học từ cải cách hành chính Triều Nguyễn

Bài học từ cải cách hành chính Triều Nguyễn

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tiếp xã giao Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tiếp xã giao Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc

Họp Ban soạn thảo xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi)

Họp Ban soạn thảo xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi)

Hà Nội: Góp ý vào Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị

Hà Nội: Góp ý vào Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị