Lao động Hà Tĩnh về nước đúng thời hạn sẽ tạo cơ hội cho nhiều lao động khác sang Hàn Quốc làm việc

Lao động Hà Tĩnh về nước đúng thời hạn sẽ tạo cơ hội cho nhiều lao động khác sang Hàn Quốc làm việc

Huy động cả xã hội chung tay giảm nghèo bền vững

Huy động cả xã hội chung tay giảm nghèo bền vững

Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh nước bạn Lào thực hiện tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ

Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh nước bạn Lào thực hiện tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

Hà Tĩnh chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Bích Thu trao quà cho trẻ em dân tộc Chứt

Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Bích Thu trao quà cho trẻ em dân tộc Chứt

Nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ ngành LĐ-TB&XH Hà Tĩnh

Nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ ngành LĐ-TB&XH Hà Tĩnh

Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Tiếp tục hoàn trả tiền trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người tàn tật

Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Tiếp tục hoàn trả tiền trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người tàn tật

Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Hoàn trả tiền bảo trợ xã hội cho người tàn tật sau khi Dân sinh phản ánh

Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Hoàn trả tiền bảo trợ xã hội cho người tàn tật sau khi Dân sinh phản ánh

Thống nhất chương trình giám sát thực hiện chế độ, chính sách GD&ĐT

Thống nhất chương trình giám sát thực hiện chế độ, chính sách GD&ĐT

Xử phạt nghiêm tổ chức, doanh nghiệp vi phạm an toàn vệ sinh lao động

Xử phạt nghiêm tổ chức, doanh nghiệp vi phạm an toàn vệ sinh lao động

Lựa chọn một số đơn vị để giám sát chuyên sâu về cải cách hành chính

Lựa chọn một số đơn vị để giám sát chuyên sâu về cải cách hành chính

Tuyển sinh học nghề ở Hà Tĩnh chỉ đạt 60% quy mô

Tuyển sinh học nghề ở Hà Tĩnh chỉ đạt 60% quy mô

Tiềm năng lớn về hợp tác giữa bang MV - CHLB Đức với Hà Tĩnh và Việt Nam

Tiềm năng lớn về hợp tác giữa bang MV - CHLB Đức với Hà Tĩnh và Việt Nam

Chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng nhân lực các dự án lớn ở Hà Tĩnh

Chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng nhân lực các dự án lớn ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Tạo việc làm mới cho trên 24 ngàn lượt người lao động

Hà Tĩnh: Tạo việc làm mới cho trên 24 ngàn lượt người lao động

Hà Tĩnh thành lập 430 CLB bình đẳng giới, phòng chống bạo lực

Hà Tĩnh thành lập 430 CLB bình đẳng giới, phòng chống bạo lực

Hà Tĩnh: Khôi phục hình ảnh và xây dựng thương hiệu lao động đi làm việc ở nước ngoài

Hà Tĩnh: Khôi phục hình ảnh và xây dựng thương hiệu lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cân đối nguồn lực căn cơ, khả thi để xây dựng huyện nông thôn mới bền vững

Cân đối nguồn lực căn cơ, khả thi để xây dựng huyện nông thôn mới bền vững

Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ trên đất bạn Lào

Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ trên đất bạn Lào