Cảnh báo khi mua sản phẩm Đường huyết hoàn Halifa

Mới đây, nhiều người tiêu dùng phản ánh thông tin đến Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục...
Người tiêu dùng hãy thận trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường huyết hoàn Halifa

Người tiêu dùng hãy thận trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường huyết hoàn Halifa

Người tiêu dùng đã mua và sử dụng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường huyết hoàn Halifa cần theo dõi, kiểm tra sức khỏe

Người tiêu dùng đã mua và sử dụng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường huyết hoàn Halifa cần theo dõi, kiểm tra sức khỏe

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường huyết hoàn Halifa

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường huyết hoàn Halifa

Cẩn trọng với 'Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường huyết hoàn Halifa'

Cẩn trọng với 'Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường huyết hoàn Halifa'

4 thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo lừa dối người tiêu dùng

Quảng cáo lừa dối người tiêu dùng về Đường huyết hoàn Halifa

Cảnh báo: 4 thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo lừa như thuốc chữa bệnh

Đường huyết hoàn Halifa quảng cáo lừa dối: Biết gì về Dược phẩm Hải Linh?