Người Bắc Ninh tri ân nghĩa cả

Người Bắc Ninh tri ân nghĩa cả

Chỉ 11 ngày sau Lễ Tuyên ngôn độc lập, ngày 13-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm làng Đình Bảng (nay...