4 nhà khoa học nhận Giải thưởng khoa học Đại học Tôn Đức Thắng

4 nhà khoa học nhận Giải thưởng khoa học Đại học Tôn Đức Thắng

Một nhà khoa học Việt Nam đoạt Giải thưởng khoa học của Trường Tôn Đức Thắng

Một nhà khoa học Việt Nam đoạt Giải thưởng khoa học của Trường Tôn Đức Thắng

4 nhà khoa học xuất sắc quốc tế nhận giải thưởng TDTU PRIZE

4 nhà khoa học xuất sắc quốc tế nhận giải thưởng TDTU PRIZE

Trao Giải thưởng Khoa học Đại học Tôn Đức Thắng cho 4 nhà khoa học

Trao Giải thưởng Khoa học Đại học Tôn Đức Thắng cho 4 nhà khoa học

TPHCM: 4 nhà khoa học nhận Giải thưởng khoa học ĐH Tôn Đức Thắng

TPHCM: 4 nhà khoa học nhận Giải thưởng khoa học ĐH Tôn Đức Thắng

4 nhà khoa học thế giới nhận giải TDTU Prize của Trường ĐH Tôn Đức Thắng

4 nhà khoa học thế giới nhận giải TDTU Prize của Trường ĐH Tôn Đức Thắng

4 nhà khoa học xuất sắc quốc tế nhận giải thưởng TDTU PRIZE

4 nhà khoa học xuất sắc quốc tế nhận giải thưởng TDTU PRIZE

4 nhà khoa học đạt Giải khoa học ĐH Tôn Đức Thắng

4 nhà khoa học đạt Giải khoa học ĐH Tôn Đức Thắng