Điều kì diệu từ những sản phẩm công nghệ đầy cảm xúc

Điều kì diệu từ những sản phẩm công nghệ đầy cảm xúc

Cuộc đồng hành chống rác thải nhựa ở đảo ngọc

Cuộc đồng hành chống rác thải nhựa ở đảo ngọc

RCEP: Kỳ vọng ở 'sân chơi' lớn

RCEP: Kỳ vọng ở 'sân chơi' lớn

Hàng hóa thế mạnh là 'bàn đạp' giúp doanh nghiệp tiến chân vào RCEP

Hàng hóa thế mạnh là 'bàn đạp' giúp doanh nghiệp tiến chân vào RCEP

Doanh nghiệp chủ động 'né' chiến tranh thương mại

Doanh nghiệp chủ động 'né' chiến tranh thương mại

Hải Phòng công khai kết quả xử lý vi phạm hai giáo viên đánh học sinh

Hải Phòng công khai kết quả xử lý vi phạm hai giáo viên đánh học sinh

Hai cô giáo đánh tới tấp nhiều học sinh lớp 2: Hải Phòng chỉ đạo mới nhất

Hai cô giáo đánh tới tấp nhiều học sinh lớp 2: Hải Phòng chỉ đạo mới nhất

Kỳ vọng tham gia sâu vào chuỗi giá trị từ Hiệp định RCEP

Kỳ vọng tham gia sâu vào chuỗi giá trị từ Hiệp định RCEP

Xử lý cán bộ nghỉ hưu: Nếu luật hóa cần làm rõ tính pháp lý

Xử lý cán bộ nghỉ hưu: Nếu luật hóa cần làm rõ tính pháp lý

Tận dụng ưu đãi thuế, gia tăng xuất khẩu từ Hiệp định RCEP

Tận dụng ưu đãi thuế, gia tăng xuất khẩu từ Hiệp định RCEP

Lưu ý cho doanh nghiệp trước thềm 'chung kết' RCEP

Lưu ý cho doanh nghiệp trước thềm 'chung kết' RCEP

Giáo viên tát học sinh, nơi đuổi việc ngay, chỗ chỉ 'ầu ơ'

Giáo viên tát học sinh, nơi đuổi việc ngay, chỗ chỉ 'ầu ơ'

Xử lý cán bộ nghỉ hưu: Nếu luật hóa cần làm rõ tính pháp lý

Xử lý cán bộ nghỉ hưu: Nếu luật hóa cần làm rõ tính pháp lý

Để 'mỗi ngày đến trường là một niềm vui'

Để 'mỗi ngày đến trường là một niềm vui'

Việt Nam có nhiều lợi thế khi RCEP đàm phán thành công

Việt Nam có nhiều lợi thế khi RCEP đàm phán thành công

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực: Rộng đường vào thị trường 3,5 tỷ dân

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực: Rộng đường vào thị trường 3,5 tỷ dân

Chia sẻ những vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm về RCEP

Chia sẻ những vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm về RCEP

Lập 25 dây hụi lừa đảo hơn 300 triệu từ 32 hụi viên

Lập 25 dây hụi lừa đảo hơn 300 triệu từ 32 hụi viên

Có thể kỳ vọng về 'vùng lánh nạn RCEP'?

Có thể kỳ vọng về 'vùng lánh nạn RCEP'?

RCEP: Thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt 'cất cánh'

RCEP: Thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt 'cất cánh'

Doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế nhất định trong Hiệp định đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

Doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế nhất định trong Hiệp định đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

Giáo viên bạo hành học sinh - Thực trạng đáng báo động của ngành giáo dục

Giáo viên bạo hành học sinh - Thực trạng đáng báo động của ngành giáo dục

Vụ cô giáo đánh học sinh: Khiển trách Hiệu trưởng, kiểm điểm BGH

Vụ cô giáo đánh học sinh: Khiển trách Hiệu trưởng, kiểm điểm BGH

Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng hiệp định RCEP là 'vùng lánh nạn'

Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng hiệp định RCEP là 'vùng lánh nạn'

Vụ cô giáo tát liên tiếp học sinh ở Hải Phòng: Hiệu trưởng nhận kỉ luật khiển trách

Vụ cô giáo tát liên tiếp học sinh ở Hải Phòng: Hiệu trưởng nhận kỉ luật khiển trách

Cô giáo tát học sinh nhập viện, hiệu trưởng bị Khiển trách

Cô giáo tát học sinh nhập viện, hiệu trưởng bị Khiển trách

Toàn cảnh sự việc cô giáo đánh tới tấp vào đầu nhiều học sinh lớp 2 ở Hải Phòng

Toàn cảnh sự việc cô giáo đánh tới tấp vào đầu nhiều học sinh lớp 2 ở Hải Phòng

Vụ cô giáo đánh hàng loạt học sinh tại Hải Phòng: Kỷ luật hiệu trưởng

Vụ cô giáo đánh hàng loạt học sinh tại Hải Phòng: Kỷ luật hiệu trưởng

Đuổi việc cô giáo tát học sinh: Có cảnh tỉnh được bạo lực?

Đuổi việc cô giáo tát học sinh: Có cảnh tỉnh được bạo lực?

Khiển trách hiệu trưởng sau vụ cô giáo đánh hàng loạt học sinh tại Hải Phòng

Khiển trách hiệu trưởng sau vụ cô giáo đánh hàng loạt học sinh tại Hải Phòng

Hải Phòng: Kỉ luật khiển trách Hiệu trưởng trường tiểu học Quán Toan

Hải Phòng: Kỉ luật khiển trách Hiệu trưởng trường tiểu học Quán Toan

2 cô giáo tát học sinh, hiệu trưởng bị khiển trách

2 cô giáo tát học sinh, hiệu trưởng bị khiển trách

Hải Phòng: Khiển trách hiệu trưởng của trường có 2 cô giáo đánh học sinh

Hải Phòng: Khiển trách hiệu trưởng của trường có 2 cô giáo đánh học sinh

Vụ cô giáo tát học sinh ở Hải Phòng: Xử lý tiếp giáo viên 'tát hôi' và hiệu trưởng

Vụ cô giáo tát học sinh ở Hải Phòng: Xử lý tiếp giáo viên 'tát hôi' và hiệu trưởng

Kỷ luật hiệu trưởng để xảy ra việc 2 cô giáo đánh hàng loạt học sinh ở Hải Phòng

Kỷ luật hiệu trưởng để xảy ra việc 2 cô giáo đánh hàng loạt học sinh ở Hải Phòng

Khiển trách hiệu trưởng vụ cô giáo tát học sinh liên tiếp ở Hải Phòng

Khiển trách hiệu trưởng vụ cô giáo tát học sinh liên tiếp ở Hải Phòng

Vụ cô giáo tát tới tấp học sinh ở Hải Phòng: Kỷ luật Hiệu trưởng

Vụ cô giáo tát tới tấp học sinh ở Hải Phòng: Kỷ luật Hiệu trưởng

Vụ cô giáo đánh học sinh ở Trường Tiểu học Quán Toan: Khiển trách Hiệu trưởng

Vụ cô giáo đánh học sinh ở Trường Tiểu học Quán Toan: Khiển trách Hiệu trưởng

Hải Phòng: Kỷ luật Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan

Hải Phòng: Kỷ luật Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan

Đã có hình kỷ luật với hiệu trưởng để xảy ra việc cô giáo tát học sinh ở Hải Phòng

Đã có hình kỷ luật với hiệu trưởng để xảy ra việc cô giáo tát học sinh ở Hải Phòng

Kỷ luật giáo viên và Ban giám hiệu Trường tiểu học Quán Toan

Kỷ luật giáo viên và Ban giám hiệu Trường tiểu học Quán Toan

Hai cô giáo đánh hàng loạt học sinh ở Hải Phòng: Kỷ luật Hiệu trưởng

Hai cô giáo đánh hàng loạt học sinh ở Hải Phòng: Kỷ luật Hiệu trưởng

Ý kiến xung quanh vụ buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh ở Hải Phòng

Ý kiến xung quanh vụ buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh ở Hải Phòng

Không thể bỏ lỡ: Bí thư Hà Nội yêu cầu rà soát việc chỉ định thầu cho Nhật Cường, đuổi việc cô giáo 'liên hoàn tát' học sinh lớp 2...

Hải Phòng: Kỷ luật giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh ở Trường Tiểu học Quán Toan

Hải Phòng: Kỷ luật giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh ở Trường Tiểu học Quán Toan

Kỷ luật khiển trách nữ giáo viên cùng đồng nghiệp tham gia đánh học trò trong giờ kiểm tra

Kỷ luật khiển trách nữ giáo viên cùng đồng nghiệp tham gia đánh học trò trong giờ kiểm tra

Cô giáo dùng 'đòn roi' với hàng loạt học sinh bị buộc thôi việc

Cô giáo dùng 'đòn roi' với hàng loạt học sinh bị buộc thôi việc

Kỷ luật cô giáo thứ hai đánh học sinh ở Hải Phòng

Kỷ luật cô giáo thứ hai đánh học sinh ở Hải Phòng

Hải Phòng: Cô giáo cùng đánh học sinh bị 'Khiển trách'

Hải Phòng: Cô giáo cùng đánh học sinh bị 'Khiển trách'

Kỷ luật cô giáo chủ nhiệm đánh học sinh ở Trường Tiểu học Quán Toan

Kỷ luật cô giáo chủ nhiệm đánh học sinh ở Trường Tiểu học Quán Toan

Vụ đánh học sinh: 1 giáo viên bị buộc thôi việc, 1 bị khiển trách

Vụ đánh học sinh: 1 giáo viên bị buộc thôi việc, 1 bị khiển trách

Hải Phòng: Giáo viên chủ nhiệm tham gia đánh học sinh bị kỷ luật như thế nào?

Hải Phòng: Giáo viên chủ nhiệm tham gia đánh học sinh bị kỷ luật như thế nào?

Cho thôi việc nữ giáo viên đánh tới tấp vào học sinh ở Hải Phòng

Cho thôi việc nữ giáo viên đánh tới tấp vào học sinh ở Hải Phòng

Buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh ở Hải Phòng

Buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh ở Hải Phòng

Hải Phòng: Chính thức buộc thôi việc cô giáo đánh nhiều học sinh trong giờ kiểm tra

Hải Phòng: Chính thức buộc thôi việc cô giáo đánh nhiều học sinh trong giờ kiểm tra

Hai giáo viên đánh tới tấp nhiều học sinh ở Hải Phòng chịu mức kỷ luật nào?

Hai giáo viên đánh tới tấp nhiều học sinh ở Hải Phòng chịu mức kỷ luật nào?

Nữ giáo viên đánh học sinh ở Hải Phòng chính thức bị buộc thôi việc

Nữ giáo viên đánh học sinh ở Hải Phòng chính thức bị buộc thôi việc

Buộc thôi việc cô giáo đánh nhiều học sinh, xem xét kỷ luật cô chủ nhiệm lớp và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quán Toan

Buộc thôi việc cô giáo đánh nhiều học sinh, xem xét kỷ luật cô chủ nhiệm lớp và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quán Toan

Buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh tại trường tiểu học Quán Toan - Hải Phòng

Buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh tại trường tiểu học Quán Toan - Hải Phòng

Hải Phòng yêu cầu buộc thôi việc cô giáo đánh liên tiếp vào đầu học sinh

Hải Phòng yêu cầu buộc thôi việc cô giáo đánh liên tiếp vào đầu học sinh

Đuổi việc cô giáo Hải Phòng tát trẻ có đủ cảnh tỉnh những giáo viên không thực sự vì học sinh?

Đuổi việc cô giáo Hải Phòng tát trẻ có đủ cảnh tỉnh những giáo viên không thực sự vì học sinh?

Buộc thôi dạy với cô giáo liên tục đánh học sinh

Buộc thôi dạy với cô giáo liên tục đánh học sinh

Hải Phòng: Giáo viên đánh học sinh tiểu học bị buộc thôi việc

Hải Phòng: Giáo viên đánh học sinh tiểu học bị buộc thôi việc

Buộc thôi việc cô giáo bạo lực, xâm phạm thân thể nhiều học sinh

Buộc thôi việc cô giáo bạo lực, xâm phạm thân thể nhiều học sinh

Vậy là cô giáo đã bị đuổi khỏi trường…

Vậy là cô giáo đã bị đuổi khỏi trường…

Buộc thôi việc cô giáo đánh liên tiếp vào đầu cả chục học sinh trong giờ kiểm tra

Buộc thôi việc cô giáo đánh liên tiếp vào đầu cả chục học sinh trong giờ kiểm tra

Sẽ buộc thôi việc cô giáo Hải Phòng đánh nhiều học sinh trong giờ kiểm tra

Sẽ buộc thôi việc cô giáo Hải Phòng đánh nhiều học sinh trong giờ kiểm tra

Hải Phòng: Buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh

Hải Phòng: Buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh

Nữ giáo viên đánh học sinh tại Hải Phòng bị buộc thôi việc

Nữ giáo viên đánh học sinh tại Hải Phòng bị buộc thôi việc

Vụ cô giáo tát tới tấp học sinh ở Hải Phòng: Yêu cầu buộc thôi việc nữ giáo viên

Vụ cô giáo tát tới tấp học sinh ở Hải Phòng: Yêu cầu buộc thôi việc nữ giáo viên

Buộc thôi việc cô giáo tát, đánh tới tấp nhiều học sinh ở Hải Phòng

Buộc thôi việc cô giáo tát, đánh tới tấp nhiều học sinh ở Hải Phòng

Buộc thôi việc cô giáo tát học sinh trong giờ kiểm tra ở Hải Phòng

Buộc thôi việc cô giáo tát học sinh trong giờ kiểm tra ở Hải Phòng

Cô giáo đánh học sinh tại Hải Phòng sẽ bị buộc thôi việc

Cô giáo đánh học sinh tại Hải Phòng sẽ bị buộc thôi việc

Nữ giáo viên đánh tới tấp vào đầu học sinh ở Hải Phòng sắp bị buộc thôi việc

Nữ giáo viên đánh tới tấp vào đầu học sinh ở Hải Phòng sắp bị buộc thôi việc

Hải Phòng: Buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh và công khai xin lỗi phụ huynh

Hải Phòng: Buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh và công khai xin lỗi phụ huynh

Buộc thôi việc cô giáo đánh hàng loạt học sinh giờ kiểm tra

Buộc thôi việc cô giáo đánh hàng loạt học sinh giờ kiểm tra

Buộc thôi việc cô giáo trường Tiểu học Quán Toan tát học sinh

Buộc thôi việc cô giáo trường Tiểu học Quán Toan tát học sinh

Buộc thôi việc cô giáo tát tới tấp nam sinh lớp 2 ở Hải Phòng

Buộc thôi việc cô giáo tát tới tấp nam sinh lớp 2 ở Hải Phòng

Buộc thôi việc cô giáo tát học sinh liên tiếp ở Hải Phòng

Buộc thôi việc cô giáo tát học sinh liên tiếp ở Hải Phòng

Đánh tới tấp vào đầu nhiều học sinh ở Hải Phòng: Nữ giáo viên bị buộc thôi việc

Đánh tới tấp vào đầu nhiều học sinh ở Hải Phòng: Nữ giáo viên bị buộc thôi việc

Buộc thôi việc cô giáo Trang

Buộc thôi việc cô giáo Trang

Buộc thôi việc cô giáo đánh hàng chục học sinh tại Hải Phòng

Buộc thôi việc cô giáo đánh hàng chục học sinh tại Hải Phòng

Buộc thôi việc giáo viên Tiểu học đánh học sinh ở Hải Phòng

Buộc thôi việc giáo viên Tiểu học đánh học sinh ở Hải Phòng

Hải Phòng: Cô giáo đánh nhiều học sinh ở Tiểu học Quán Toan sẽ bị thôi việc

Hải Phòng: Cô giáo đánh nhiều học sinh ở Tiểu học Quán Toan sẽ bị thôi việc

Cô giáo đánh loạt học sinh tại Hải Phòng: Công an đề xuất hình thức xử lý

Cô giáo đánh loạt học sinh tại Hải Phòng: Công an đề xuất hình thức xử lý

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em lên tiếng vụ cô giáo tát liên tiếp học sinh

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em lên tiếng vụ cô giáo tát liên tiếp học sinh

Giáo viên đánh tới tấp vào đầu nhiều học sinh lớp 2: Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nói gì?

Giáo viên đánh tới tấp vào đầu nhiều học sinh lớp 2: Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nói gì?

Làm gì để chấm dứt tình trạng bạo lực thân thể trẻ em trong nhà trường?

Làm gì để chấm dứt tình trạng bạo lực thân thể trẻ em trong nhà trường?

Cô giáo phạt quỳ, liên tiếp tát học sinh thu hút sự chú ý tuần qua

Cô giáo phạt quỳ, liên tiếp tát học sinh thu hút sự chú ý tuần qua

Học sinh bị bạo hành vì những biểu hiện... bình thường

Học sinh bị bạo hành vì những biểu hiện... bình thường

Có cần giáo dục cô giáo Trang, cô Vân ở Quán Toan nữa không?

Có cần giáo dục cô giáo Trang, cô Vân ở Quán Toan nữa không?

Học sinh kiểm tra, giáo viên làm giám thị thì mắc mớ gì mà phải đánh học trò?

Học sinh kiểm tra, giáo viên làm giám thị thì mắc mớ gì mà phải đánh học trò?

Giáo viên đánh học sinh trong phòng thi: Xử lý kỷ luật cao nhất ở mức nào?

Giáo viên đánh học sinh trong phòng thi: Xử lý kỷ luật cao nhất ở mức nào?

Cô giáo chủ nhiệm tham gia đánh học sinh ở Hải Phòng nói gì?

Cô giáo chủ nhiệm tham gia đánh học sinh ở Hải Phòng nói gì?

Trần tình của cô chủ nhiệm đánh học sinh ở Trường tiểu học Quán Toan

Trần tình của cô chủ nhiệm đánh học sinh ở Trường tiểu học Quán Toan

Xem xét buộc thôi việc cô giáo tát liên tiếp cả chục học sinh trong giờ kiểm tra vì 'không giữ được bình tĩnh'

Xem xét buộc thôi việc cô giáo tát liên tiếp cả chục học sinh trong giờ kiểm tra vì 'không giữ được bình tĩnh'

Cô giáo 'đồng lõa' đánh nhiều học sinh ở Hải Phòng cũng bị kỉ luật

Cô giáo 'đồng lõa' đánh nhiều học sinh ở Hải Phòng cũng bị kỉ luật

Cô giáo đánh 'hội đồng' học sinh: Do áp lực của 'bệnh thành tích'?

Cô giáo đánh 'hội đồng' học sinh: Do áp lực của 'bệnh thành tích'?

Đòi đuổi việc cô giáo tát học sinh, dư luận quyết định thay ngành giáo dục?

Đòi đuổi việc cô giáo tát học sinh, dư luận quyết định thay ngành giáo dục?

Thông tin mới nhất về vụ đánh học sinh ở Hải Phòng: Xem xét kỷ luật, cho thôi việc cô giáo

Thông tin mới nhất về vụ đánh học sinh ở Hải Phòng: Xem xét kỷ luật, cho thôi việc cô giáo