Tuyên dương 7 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thể dục dưỡng sinh

Tuyên dương 7 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thể dục dưỡng sinh

Tiễn biệt người lính cứu hỏa dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ

Tiễn biệt người lính cứu hỏa dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ

Thăng cấp trước niên hạn cho cảnh sát hy sinh khi chống 'giặc lửa'

Thăng cấp trước niên hạn cho cảnh sát hy sinh khi chống 'giặc lửa'

Thăng cấp trước niên hạn cho cảnh sát hy sinh khi chống 'giặc lửa'

Thăng cấp trước niên hạn cho cảnh sát hy sinh khi chống 'giặc lửa'

Hai con không thấy mặt cha nữa rồi!

Hai con không thấy mặt cha nữa rồi!

Chiến sĩ tử vong khi chữa cháy: Người thân, đồng nghiệp đau thắt lòng

Chiến sĩ tử vong khi chữa cháy: Người thân, đồng nghiệp đau thắt lòng

Mẹ chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy: 'Long làm cả ngày nghỉ để xin nghỉ phép khi vợ sinh'

Mẹ chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy: 'Long làm cả ngày nghỉ để xin nghỉ phép khi vợ sinh'

Cảnh sát PCCC hy sinh khi chữa cháy để lại nỗi xót thương vô bờ

Cảnh sát PCCC hy sinh khi chữa cháy để lại nỗi xót thương vô bờ

Đẫm nước mắt trong đám tang chiến sĩ trẻ hi sinh khi chữa cháy

Đẫm nước mắt trong đám tang chiến sĩ trẻ hi sinh khi chữa cháy

Thượng úy cứu hỏa hi sinh khi vợ đang mang bầu, con trai còn quá nhỏ

Thượng úy cứu hỏa hi sinh khi vợ đang mang bầu, con trai còn quá nhỏ

Vợ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy gào khóc bên quan tài chồng

Vợ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy gào khóc bên quan tài chồng

Thượng úy Cảnh sát PCCC hy sinh khi chưa kịp nhìn thấy mặt con

Thượng úy Cảnh sát PCCC hy sinh khi chưa kịp nhìn thấy mặt con

Thượng úy Long hi sinh, vợ mang bầu đau nghẹn không tin

Thượng úy Long hi sinh, vợ mang bầu đau nghẹn không tin

'Con gái sắp chào đời không kịp nhìn thấy mặt cha'

'Con gái sắp chào đời không kịp nhìn thấy mặt cha'

Thượng úy chữa cháy hy sinh lúc dập lửa: Đi xa khi con sắp sửa chào đời

Thượng úy chữa cháy hy sinh lúc dập lửa: Đi xa khi con sắp sửa chào đời