Bế mạc Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Một số hình ảnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 26

Một số hình ảnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 26

Các bộ trưởng cần xác định trách nhiệm, nêu giải pháp và lộ trình khắc phục những điểm còn hạn chế

Các bộ trưởng cần xác định trách nhiệm, nêu giải pháp và lộ trình khắc phục những điểm còn hạn chế

Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn về vấn đề gì?

Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn về vấn đề gì?

Hôm nay, hai Bộ trưởng Tô Lâm và Đỗ Văn Chiến trả lời chất vấn

Xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội 5 nội dung của Luật Giáo dục Đại học

Xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội 5 nội dung của Luật Giáo dục Đại học