Công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bến Tre khóa XI

Công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bến Tre khóa XI

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa...
Giai đoạn 2016 - 2020: Bến Tre đạt mục tiêu giảm nghèo

Giai đoạn 2016 - 2020: Bến Tre đạt mục tiêu giảm nghèo

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Quan tâm hàng đầu của Bến Tre là đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Quan tâm hàng đầu của Bến Tre là đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Khẩn trương đưa nguồn hỗ trợ của Chính phủ đến với người dân Bến Tre gặp khó khăn do COVID-19

Khẩn trương đưa nguồn hỗ trợ của Chính phủ đến với người dân Bến Tre gặp khó khăn do COVID-19

Năm 2019, Bến Tre tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt trên 90%

Năm 2019, Bến Tre tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt trên 90%

Thủ tướng phê chuẩn bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre

Thủ tướng phê chuẩn bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre

Kiện toàn nhân sự lãnh đạo 2 tỉnh

Bến Tre bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre

Điều động, bổ nhiệm nhân sự các tỉnh Long An, Hưng Yên, Bến Tre và Phú Yên

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương

Nhân sự mới ở Hưng Yên, Phú Yên, Bến Tre

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương