Rác tràn lan Quốc lộ 1A, tỉnh Quảng Ngãi bí phương án xử lý

Rác tràn lan Quốc lộ 1A, tỉnh Quảng Ngãi bí phương án xử lý

Rác bủa vây quốc lộ 1, Quảng Ngãi kêu gọi người dân xử lý

Rác bủa vây quốc lộ 1, Quảng Ngãi kêu gọi người dân xử lý

Nhà máy rác trễ hẹn, hôi thối khắp nơi

Nhà máy rác trễ hẹn, hôi thối khắp nơi

Giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho bị khởi tố

Nhà máy cứu 'vỡ trận rác' ở Quảng Ngãi lại chậm tiến độ

Quảng Ngãi: Rác ngập đường, nhà máy xử lý vẫn chậm tiến độ

Quảng Ngãi: Rác ngập đường, nhà máy xử lý vẫn chậm tiến độ

Lúa chết, giếng ngả màu ở khu vực gần bãi rác

Lúa chết, giếng ngả màu ở khu vực gần bãi rác

Quảng Ngãi: Chính quyền đối thoại, không giải quyết được bức xúc của dân về ô nhiễm bãi rác

Quảng Ngãi: Chính quyền đối thoại, không giải quyết được bức xúc của dân về ô nhiễm bãi rác