Hỗ trợ ngư dân vươn khơi đúng pháp luật

Hỗ trợ ngư dân vươn khơi đúng pháp luật

Giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hỗ trợ và bảo vệ ngư dân trên biển,...
Kiên quyết giữ vững ngư trường, khéo léo bảo vệ ngư dân

Kiên quyết giữ vững ngư trường, khéo léo bảo vệ ngư dân

Hội tụ sắc hoa thi đua yêu nước

Hội tụ sắc hoa thi đua yêu nước

Mặn xâm nhập cống Trung Lương, Hà Tĩnh tập trung ép nước dưỡng lúa

Mặn xâm nhập cống Trung Lương, Hà Tĩnh tập trung ép nước dưỡng lúa

Sáng tạo- bảo vệ môi trường

Sáng tạo- bảo vệ môi trường

Canh tác bắp bằng chế phẩm nano giảm chi phí, năng suất cao

Canh tác bắp bằng chế phẩm nano giảm chi phí, năng suất cao

Nhóm nam nữ mở 'tiệc' ma túy trong nhà nghỉ

Mang ma túy vào nhà nghỉ cùng nhau 'bay lắc'