Lắng nghe lịch sử, tái dựng cái tôi

Lắng nghe lịch sử, tái dựng cái tôi

Giữa những biến động không thực sự sôi nổi của đời sống sáng tác văn chương trong chừng hai mươi năm qua,...