Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Ngày 19-1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết đã chủ trì hội nghị...
Đà Nẵng điều động và bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều động và bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

TP Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

TP Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Ông Nguyễn Đăng Hoàng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng

Ông Nguyễn Đăng Hoàng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng

Đà Nẵng: Bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Đà Nẵng: Bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Ông Nguyễn Văn Hùng làm Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Hùng làm Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng

Đà Nẵng: Bổ nhiệm Giám đốc Sở KH&CN và Sở LĐTB&XH

Đà Nẵng: Bổ nhiệm Giám đốc Sở KH&CN và Sở LĐTB&XH

Đà Nẵng, Cần Thơ điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng, Cần Thơ điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều đồng, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều đồng, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng công bố các quyết định về phân công, điều động và bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng công bố các quyết định về phân công, điều động và bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt

Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Thành ủy Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều cán bộ

Thành ủy Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều cán bộ