Được Đại tướng động viên, giao nhiệm vụ...

Dân tố chủ đầu tư cơi nới, bán chui 16 căn hộ chung cư

Dân tố chủ đầu tư cơi nới, bán chui 16 căn hộ chung cư

Vụ tiền nước tăng 'chóng mặt': Phát hiện hàng trăm đồng hồ không đạt chuẩn

Vụ tiền nước tăng 'chóng mặt': Phát hiện hàng trăm đồng hồ không đạt chuẩn

Dân 'tố' thu vượt tiền nước: Hàng trăm đồng hồ được kiểm định phát hiện không đạt chuẩn

Dân 'tố' thu vượt tiền nước: Hàng trăm đồng hồ được kiểm định phát hiện không đạt chuẩn

Thu khống hơn 100.000m3 nước: Đồng hồ tổng sai số vượt 9 lần cho phép

Thu khống hơn 100.000m3 nước: Đồng hồ tổng sai số vượt 9 lần cho phép

Dân 'tố' thu vượt hơn 100.000 m3 nước: Đồng hồ tổng không đạt chuẩn, sai số gần 9%

Dân 'tố' thu vượt hơn 100.000 m3 nước: Đồng hồ tổng không đạt chuẩn, sai số gần 9%

Dân 'tố' thu vượt hơn 100.000 m3 nước: Yêu cầu kiểm định thêm 383 đồng hồ

Dân 'tố' thu vượt hơn 100.000 m3 nước: Yêu cầu kiểm định thêm 383 đồng hồ

Dân 'tố' thu vượt hơn 100.000 m3 nước: Tháo đồng hồ tổng để kiểm định

Dân 'tố' thu vượt hơn 100.000 m3 nước: Tháo đồng hồ tổng để kiểm định

Dân tố thu vượt hơn 100.000 m3 nước: Hàng loạt đồng hồ không tem kiểm định

Dân tố thu vượt hơn 100.000 m3 nước: Hàng loạt đồng hồ không tem kiểm định

Dân 'tố' thu vượt hơn 100.000 m3 nước: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu báo cáo trước 20/4

Dân 'tố' thu vượt hơn 100.000 m3 nước: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu báo cáo trước 20/4

Người dân phát hiện đồng hồ nước ở chung cư 143 Trần Phú (Hà Đông) bất thường

Người dân phát hiện đồng hồ nước ở chung cư 143 Trần Phú (Hà Đông) bất thường

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý vụ dân 'tố' thu khống 100.000m3 nước

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý vụ dân 'tố' thu khống 100.000m3 nước