Tạm dừng đón khách tại di tích và dịch vụ văn hóa: Chịu thiệt vì sức khỏe cộng đồng

Tạm dừng đón khách tại di tích và dịch vụ văn hóa: Chịu thiệt vì sức khỏe cộng đồng

Rạp phim 'vắng ơi là vắng'

Rạp phim 'vắng ơi là vắng'

Cục Văn hóa đề nghị ngừng lễ hội chọi trâu vì dịch corona

Cục Văn hóa đề nghị ngừng lễ hội chọi trâu vì dịch corona

Kỷ luật cán bộ để phim có 'đường lưỡi bò' ra rạp

Kỷ luật cán bộ để phim có 'đường lưỡi bò' ra rạp

Nhiều cán bộ ngành điện ảnh bị kỷ luật vì để phim có 'đường lưỡi bò' ra rạp

Nhiều cán bộ ngành điện ảnh bị kỷ luật vì để phim có 'đường lưỡi bò' ra rạp

Để lọt phim có 'đường lưỡi bò', Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh bị cách chức

Để lọt phim có 'đường lưỡi bò', Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh bị cách chức

Cho thôi quyền Cục trưởng Điện ảnh vì bỏ lọt phim 'đường lưỡi bò'

Kỳ 1: Nên có cơ chế ưu đãi cho phim Việt?

Điện ảnh Việt: Tụt hậu, rơi xuống vực thẳm

Dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi: Tháo gỡ sự 'lép vế' của đơn vị phát hành phim 'nội'