Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Nhân sự mới tại nhiều địa phương

Nhân sự mới tại nhiều địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Giả mạo văn bản của chủ tịch Đà Nẵng để lừa đảo

Giả mạo văn bản của chủ tịch Đà Nẵng để lừa đảo

Điều tra mở rộng vụ giả mạo văn bản của Chủ tịch Đà Nẵng để lừa đảo

Điều tra mở rộng vụ giả mạo văn bản của Chủ tịch Đà Nẵng để lừa đảo

Giả quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng để bán 'dự án ma'

Giả quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng để bán 'dự án ma'

Đà Nẵng: Giả văn bản đấu giá đất công sản lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Bắt 'cao thủ' làm giả văn bản của Chủ tịch TP Đà Nẵng để lừa hàng chục tỷ đồng

Giả văn bản của Chủ tịch Đà Nẵng để lừa hàng tỷ đồng

Giả văn bản của Chủ tịch Đà Nẵng để bán đất, chiếm đoạt tiền tỷ

Bắt người giả mạo quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đi lừa đảo

Giả quyết định của Chủ tịch Đà Nẵng để bán đất ảo, chiếm đoạt tiền tỉ

Giả mạo chữ ký Chủ tịch TP.Đà Nẵng chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Bắt đối tượng làm giả văn bản của Chủ tịch TP Đà Nẵng lừa tiền tỷ

Bắt kẻ giả mạo Văn bản của UBND TP Đà Nẵng về dự án bất động sản

Liều mạng giả mạo văn bản của Chủ tịch Đà Nẵng để lừa đảo hàng tỉ đồng

Giả quyết định của Chủ tịch Đà Nẵng để lừa đảo tiền tỷ

Giả mạo quyết định của Chủ tịch thành phố để lừa đảo

Bắt kẻ giả chữ ký chủ tịch Đà Nẵng chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Khởi tố, bắt giam đối tượng nhiều lần giả văn bản của chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng để lừa đảo

Giả mạo văn bản của UBND TP Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt kẻ làm giả văn bản của Chủ tịch Đà Nẵng để lừa hàng tỷ đồng

Giả mạo quyết định của chủ tịch TP Đà Nẵng để lừa đảo 1,4 tỉ

Lai lịch ông Ba Bị

Chi tiết văn học trong một cuốn sử thời Trần

'Khó vạn lần, dân liệu cũng xong'