Án mạng vì 'ám ảnh' bạn đời ngoại tình

Án mạng vì 'ám ảnh' bạn đời ngoại tình

Bản tin Pháp luật Plus: Từ vụ cô giáo chửi học viên là 'lợn' đến câu chuyện đạo đức nghề giáo và góc nhìn chuyên gia pháp lý

Bản tin Pháp luật Plus: Từ vụ cô giáo chửi học viên là 'lợn' đến câu chuyện đạo đức nghề giáo và góc nhìn chuyên gia pháp lý

Uẩn khúc nào khiến ông già 81 tuổi đánh vợ đến chết?

Uẩn khúc nào khiến ông già 81 tuổi đánh vợ đến chết?

Sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả

Sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả

Làm rõ vụ cụ ông đánh chết vợ rồi tạo hiện trường giả

Làm rõ vụ cụ ông đánh chết vợ rồi tạo hiện trường giả

Đòi tiền không được, ông lão U90 đánh chết vợ

Đòi tiền không được, ông lão U90 đánh chết vợ

Ông lão 81 tuổi đánh chết vợ rồi dựng hiện trường giả

Ông lão 81 tuổi đánh chết vợ rồi dựng hiện trường giả

Tạm giữ cụ ông 81 tuổi đánh chết vợ rồi tạo hiện trường giả

Tạm giữ cụ ông 81 tuổi đánh chết vợ rồi tạo hiện trường giả

Không được đưa tiền tiêu xài, cụ ông 81 tuổi dùng cây gỗ đánh vợ tử vong

Không được đưa tiền tiêu xài, cụ ông 81 tuổi dùng cây gỗ đánh vợ tử vong

Quảng Ngãi: Ông lão 81 tuổi 'kỳ công' dựng hiện trường giả sau khi lỡ tay đánh chết vợ

Quảng Ngãi: Ông lão 81 tuổi 'kỳ công' dựng hiện trường giả sau khi lỡ tay đánh chết vợ

Cụ ông 81 tuổi đánh chết vợ rồi dựng hiện trường giả

Cụ ông 81 tuổi đánh chết vợ rồi dựng hiện trường giả

Cụ ông 81 tuổi tạo hiện trường giả sau khi đánh chết vợ

Cụ ông 81 tuổi tạo hiện trường giả sau khi đánh chết vợ

Giết vợ, cụ ông 81 tuổi báo vợ ngã cầu thang rồi tạo hiện trường giả

Giết vợ, cụ ông 81 tuổi báo vợ ngã cầu thang rồi tạo hiện trường giả

Cụ ông 81 tuổi sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả

Cụ ông 81 tuổi sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả

Tạm giữ hình sự người đàn ông 80 tuổi đánh chết vợ rồi dựng hiện trường giả

Tạm giữ hình sự người đàn ông 80 tuổi đánh chết vợ rồi dựng hiện trường giả

Cụ ông 81 tuổi giết vợ, tạo hiện trường giả

Cụ ông 81 tuổi giết vợ, tạo hiện trường giả

Cụ ông 81 tuổi tạo hiện trường giả sau khi đánh chết vợ

Cụ ông 81 tuổi tạo hiện trường giả sau khi đánh chết vợ