Số phận chim già đẫy quý hiếm sa xuống ruộng ở Hà Tĩnh

Số phận chim già đẫy quý hiếm sa xuống ruộng ở Hà Tĩnh

Một nông dân ở Hà Tĩnh khi đi ngang qua cánh đồng gần nhà bất ngờ phát hiện con chim to lớn đang vùng vẫy...
Chim khổng lồ, cực hiếm ở Hà Tĩnh đã về với Vườn Quốc gia Vũ Quang

Chim khổng lồ, cực hiếm ở Hà Tĩnh đã về với Vườn Quốc gia Vũ Quang

Diễn biến mới vụ chim khổng lồ quý hiếm sa ruộng ở Hà Tĩnh

Diễn biến mới vụ chim khổng lồ quý hiếm sa ruộng ở Hà Tĩnh

Bàn giao chú chim lạ 'khổng lồ' cho lực lượng chức năng

Bàn giao chú chim lạ 'khổng lồ' cho lực lượng chức năng

Thông tin mới nhất về chú chim lạ khổng lồ, cực hiếm ở Hà Tĩnh

Thông tin mới nhất về chú chim lạ khổng lồ, cực hiếm ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Thả chim lạ về rừng

Hà Tĩnh: Thả chim lạ về rừng

Chim lạ sa đồng

Chim lạ sa đồng

Chim quý hiếm sải cánh hơn 2m sa ruộng lúa Hà Tĩnh

Chim quý hiếm sải cánh hơn 2m sa ruộng lúa Hà Tĩnh

Chim khổng lồ quý hiếm sa ruộng lúa ở Hà Tĩnh

Chim khổng lồ quý hiếm sa ruộng lúa ở Hà Tĩnh

Nông dân bắt được chim lạ sải cánh hơn 2 m

Nông dân bắt được chim lạ sải cánh hơn 2 m

Nông dân Hà Tĩnh bắt được chim lạ khổng lồ có sải cánh dài 2m

Nông dân Hà Tĩnh bắt được chim lạ khổng lồ có sải cánh dài 2m

2 bố con ở Hà Tĩnh bắt được chim lạ khổng lồ, cực hiếm

2 bố con ở Hà Tĩnh bắt được chim lạ khổng lồ, cực hiếm

Một người dân Hà Tĩnh bắt được chim lạ 'khổng lồ'

Một người dân Hà Tĩnh bắt được chim lạ 'khổng lồ'