Hà Nội: Bổ nhiệm, phê chuẩn nhiều lãnh đạo sở ngành, quận huyện

Hà Nội: Bổ nhiệm, phê chuẩn nhiều lãnh đạo sở ngành, quận huyện

Phê chuẩn, bầu, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Phê chuẩn, bầu, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Nền hành chính hiệu quả phải gắn với chế tài, trách nhiệm cụ thể của công chức

Nền hành chính hiệu quả phải gắn với chế tài, trách nhiệm cụ thể của công chức

Đề nghị việc yêu cầu bổ sung hồ sơ hành chính chỉ được thực hiện không quá 1 lần

Đề nghị việc yêu cầu bổ sung hồ sơ hành chính chỉ được thực hiện không quá 1 lần

Phải khắc phục được tình trạng hành dân

Phải khắc phục được tình trạng hành dân

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý cho dự án Luật hành chính công

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý cho dự án Luật hành chính công

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội được nghỉ hưu sớm 2 năm

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội được nghỉ hưu sớm 2 năm

Hà Nội: Bổ nhiệm, phê chuẩn nhiều lãnh đạo sở ngành, quận huyện

Hà Nội: Bổ nhiệm, phê chuẩn nhiều lãnh đạo sở ngành, quận huyện

Phê chuẩn, bầu, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Phê chuẩn, bầu, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt tại một số đơn vị

Hà Nội bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt tại một số đơn vị