Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Cần quản lý đất đai tại Hà Nội thống nhất theo luật nhưng đảm bảo tính đặc thù

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Cần quản lý đất đai tại Hà Nội thống nhất theo luật nhưng đảm bảo tính đặc thù

'Về cơ chế đặc thù giải quyết tồn tại trong quản lý đất đai, do tại Hà Nội giá trị đất rất lớn nên cơ chế,...
Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2021

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2021

Huyện Phú Xuyên công bố thành lập xã Nam Tiến

Huyện Phú Xuyên công bố thành lập xã Nam Tiến

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng xem xét tuyển dụng đặc cách

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng xem xét tuyển dụng đặc cách

Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội vẫn sống cảnh bất an

Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội vẫn sống cảnh bất an

Không được đóng bảo hiểm, giáo viên hợp đồng nguy cơ không được xét đặc cách

Không được đóng bảo hiểm, giáo viên hợp đồng nguy cơ không được xét đặc cách

Cay đắng giáo viên Hà Nội bị tước đóng bảo hiểm: 'Ngồi' trên đống lửa

Hà Nội giảm hơn 1.000 biên chế chứ không chỉ giảm đầu mối

Thông tin mới nhất về tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng tại Hà Nội

Hà Nội rà soát chỉ tiêu để xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

Hà Nội tiếp tục rà soát để tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

Long Biên được đánh giá cao trong thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU

Hà Nội: Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

Hà Nội chuẩn bị tuyển dụng đặc cách viên chức giáo viên

Hà Nội sẽ tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng theo đúng chỉ đạo của Bộ Nội vụ

Hà Nội giảm khoảng 1.000 cán bộ sau tổ chức sắp xếp lại bộ máy

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 10-12

Hà Nội: Hoàn thành 11/15 chỉ tiêu đề ra trong Chương trình 08-Ctr/TU

Hà Nội rà soát chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng để xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

Hà Nội đang rà soát chỉ tiêu, tiêu chuẩn để tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

Hà Nội dự kiến giảm 2.824 thôn, tổ dân phố sau sáp nhập