Nhân sự mới TP.HCM, Bình Dương, Thái Bình

Nhân sự mới TP.HCM, Bình Dương, Thái Bình

TP.HCM: Bổ nhiệm nhân sự cho UBND Quận 2

TP.HCM: Bổ nhiệm nhân sự cho UBND Quận 2

TP.HCM: Phó trưởng ban Hepza làm Phó chủ tịch UBND Q.2

TP.HCM: Phó trưởng ban Hepza làm Phó chủ tịch UBND Q.2

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng làm Phó chủ tịch quận 2

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng làm Phó chủ tịch quận 2

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng trở thành Phó Chủ tịch UBND Quận 2

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng trở thành Phó Chủ tịch UBND Quận 2

Nhân sự mới ở TP.HCM

Nhân sự mới ở TP.HCM

Nhân sự mới Hà Nội, TPHCM, Ninh Thuận, Bình Dương, Thái Bình

Nhân sự mới Hà Nội, TPHCM, Ninh Thuận, Bình Dương, Thái Bình