Va chạm với container, 2 mẹ con bán xôi tử vong thương tâm

Va chạm với container, 2 mẹ con bán xôi tử vong thương tâm

Khi đang trên đường về phòng trọ để chuẩn bị hàng đi bán, 2 mẹ con bán xôi đã xảy ra va chạm với container,...