Hạt nhân xây dựng mối quan hệ hài hòa ở các khu kinh tế Hà Tĩnh

Hạt nhân xây dựng mối quan hệ hài hòa ở các khu kinh tế Hà Tĩnh

Từ 13 công đoàn cơ sở và gần 4.000 đoàn viên ban đầu, sau 5 năm thành lập, Công đoàn Các khu kinh tế (KKT)...
Người lao động các khu kinh tế Hà Tĩnh hưởng ứng Tháng Công nhân 2021

Người lao động các khu kinh tế Hà Tĩnh hưởng ứng Tháng Công nhân 2021

Hà Tĩnh khởi động chương trình '75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển'

Hà Tĩnh khởi động chương trình '75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển'

Công nhân Hà Tĩnh thi đua mừng ngày hội lớn

Công nhân Hà Tĩnh thi đua mừng ngày hội lớn

Doanh nghiệp Hà Tĩnh 'thở phào' vì lao động đúng hẹn

Doanh nghiệp Hà Tĩnh 'thở phào' vì lao động đúng hẹn

Doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng có mức thưởng tết cao nhất 25 triệu đồng/người

Doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng có mức thưởng tết cao nhất 25 triệu đồng/người

AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 27/12/2019

LĐLĐ tỉnh, Hội CCB Hà Tĩnh xây dựng giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu năm 2020

LĐLĐ tỉnh, Hội CCB Hà Tĩnh xây dựng giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu năm 2020

Các đơn vị ở Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Các đơn vị ở Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Chưa thấy hồi âm

Liên đoàn lao động Hà Tĩnh phát động Ngày Pháp luật Việt Nam

Liên đoàn lao động Hà Tĩnh phát động Ngày Pháp luật Việt Nam

Hà Tĩnh chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong hoạt động công đoàn với tỉnh Bôlykhămxay

Hà Tĩnh chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong hoạt động công đoàn với tỉnh Bôlykhămxay

Nhắn tin