Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã sở hữu 27 huy chương các loại

Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã sở hữu 27 huy chương các loại

Asian Para Games: Võ Thanh Tùng phá kỷ lục của đại hội từ năm 2010

Asian Para Games: Võ Thanh Tùng phá kỷ lục của đại hội từ năm 2010

Asian Para Games 2018: Võ Thanh Tùng phá kỷ lục Đại hội được lập từ năm 2010

Asian Para Games 2018: Võ Thanh Tùng phá kỷ lục Đại hội được lập từ năm 2010

Asian Para Games: Võ Thanh Tùng phá kỷ lục của đại hội từ năm 2010

Asian Para Games: Võ Thanh Tùng phá kỷ lục của đại hội từ năm 2010

Võ Thanh Tùng giành tấm HCV thứ hai, phá kỷ lục Asian Para Games 2018

Võ Thanh Tùng giành tấm HCV thứ hai, phá kỷ lục Asian Para Games 2018

Võ Thanh Tùng giành tấm HCV thứ hai

Võ Thanh Tùng giành tấm HCV thứ hai

Asian Para Games 2018: 'Kình ngư' Võ Thanh Tùng đem về HCV thứ hai

Asian Para Games 2018: 'Kình ngư' Võ Thanh Tùng đem về HCV thứ hai