Những đóa hoa đẹp và thơm

Những đóa hoa đẹp và thơm

Canada cần đặt thị trường Việt Nam vào vị trí ưu tiên thúc đẩy quan hệ

Canada cần đặt thị trường Việt Nam vào vị trí ưu tiên thúc đẩy quan hệ

Giới học giả Canada tin vào triển vọng hợp tác tích cực với Việt Nam

Giới học giả Canada tin vào triển vọng hợp tác tích cực với Việt Nam

Trao gửi yêu thương

Trao gửi yêu thương

Việt Nam - đối tác quan trọng của Canada

Việt Nam - đối tác quan trọng của Canada

Hai bức tranh quý về Bác Hồ của họa sỹ người Canada

Hai bức tranh quý về Bác Hồ của họa sỹ người Canada

Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại nhiều nước

Nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam trên thế giới

Trang trọng Lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9 tại Canada