Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi: Gỡ điểm nghẽn giao thông miền Tây

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi: Gỡ điểm nghẽn giao thông miền Tây

Dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần kết nối các trung tâm kinh tế khu vực ĐBSCL.
Khánh thành tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, rút ngắn đường về TP.HCM

Khánh thành tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, rút ngắn đường về TP.HCM

Chủ động thích ứng biến đổi khí hậu

Chủ động thích ứng biến đổi khí hậu

Chống biến đổi khí hậu đặt trong bối cảnh toàn vùng ĐBSCL

Chống biến đổi khí hậu đặt trong bối cảnh toàn vùng ĐBSCL

Nói đến nông nghiệp là phục vụ nông dân

Nói đến nông nghiệp là phục vụ nông dân

Định hình bức tranh phát triển chung vùng ĐBSCL

Định hình bức tranh phát triển chung vùng ĐBSCL

Quy hoạch ĐBSCL lấy con người làm trung tâm

Quy hoạch ĐBSCL lấy con người làm trung tâm

Lấy con người làm trọng tâm, tài nguyên nước làm nền tảng

Lấy con người làm trọng tâm, tài nguyên nước làm nền tảng

5 quan điểm lớn phát triển bền vững ĐBSCL

5 quan điểm lớn phát triển bền vững ĐBSCL

Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển vùng ĐBSCL

Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển vùng ĐBSCL

Nhiều vấn đề cần xử lý để trình Thủ tướng Quy hoạch vùng đầu tiên

Nhiều vấn đề cần xử lý để trình Thủ tướng Quy hoạch vùng đầu tiên

Tham vấn về quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tham vấn về quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Lập quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030

Lập quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030

Quốc hội duyệt mức bội chi ngân sách 4% năm 2021

Quốc hội duyệt mức bội chi ngân sách 4% năm 2021

Ý kiến Cử tri

Kỳ họp thứ 10: Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kỳ họp thứ 10: Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Gần 12.000 tỷ đồng xây dựng công trình ứng phó biến đổi khí hậu

Gần 12.000 tỷ đồng xây dựng công trình ứng phó biến đổi khí hậu

Hậu Giang xác định mục tiêu tổng quát là ưu tiên công nghiệp

Hậu Giang xác định mục tiêu tổng quát là ưu tiên công nghiệp

Phát triển thủy lợi ở ĐBSCL theo hướng tự động hóa

Phát triển thủy lợi ở ĐBSCL theo hướng tự động hóa

Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Trà Vinh

Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Trà Vinh

Thủ tướng: 'Trà Vinh có thể trở thành trung tâm giao thương mới của miền Nam'

Thủ tướng: 'Trà Vinh có thể trở thành trung tâm giao thương mới của miền Nam'

Thu xếp khoản vay 1 tỷ USD để phát triển miền Tây

Thu xếp khoản vay 1 tỷ USD để phát triển miền Tây

Những trường hợp được hưởng chính sách thôi việc tự nguyện

Những trường hợp được hưởng chính sách thôi việc tự nguyện

Quyết tâm triển khai Nghị quyết số 120 bằng những hành động cụ thể

Quyết tâm triển khai Nghị quyết số 120 bằng những hành động cụ thể

Thủ tướng chủ trì hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết 120

Thủ tướng chủ trì hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết 120

Vai trò của truyền thông với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

Vai trò của truyền thông với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

Làm thế nào để phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long bền vững, an toàn?

Làm thế nào để phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long bền vững, an toàn?

Nâng vai trò, trách nhiệm của truyền thông về biến đổi khí hậu

Nâng vai trò, trách nhiệm của truyền thông về biến đổi khí hậu