Phó chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Lê Thọ Bình: Nghị quyết 52 thể hiện khát vọng tham gia làn sóng 4.0

Phó chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Lê Thọ Bình: Nghị quyết 52 thể hiện khát vọng tham gia làn sóng 4.0

Thủ tướng: Chúng ta phải làm gì để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng: Chúng ta phải làm gì để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước

VBS 2019: Doanh nghiệp nóng ruột với cơ hội từ cải cách

VBS 2019: Doanh nghiệp nóng ruột với cơ hội từ cải cách

Góp ý Dự Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): Còn chồng chéo, thiếu rõ ràng

Góp ý Dự Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): Còn chồng chéo, thiếu rõ ràng

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Hội nghị quốc tế VPPC 2019 về Ô tô điện với chủ đề 'Kết nối di chuyển trong tương lai'

Hội nghị quốc tế VPPC 2019 về Ô tô điện với chủ đề 'Kết nối di chuyển trong tương lai'

Chính phủ báo cáo Quốc hội tiến độ tổng thể cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Chính phủ báo cáo Quốc hội tiến độ tổng thể cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Kỷ nguyên số: Đổi mới sáng tạo mô hình kinh doanh là yếu tố cốt yếu của doanh nghiệp

Kỷ nguyên số: Đổi mới sáng tạo mô hình kinh doanh là yếu tố cốt yếu của doanh nghiệp

Cán bộ 4.0 trong Chính phủ 4.0

Cán bộ 4.0 trong Chính phủ 4.0

Samsung và 2 thập kỷ phát triển các thành phố thông minh trên thế giới

Samsung và 2 thập kỷ phát triển các thành phố thông minh trên thế giới

Đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị về cách mạng 4.0 vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị về cách mạng 4.0 vào cuộc sống

Doanh nghiệp - hạt nhân của chuyển đổi số

Doanh nghiệp - hạt nhân của chuyển đổi số

Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt Nam

Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt Nam

Sẽ phủ sóng toàn quốc mạng 5G

Trong CMCN 4.0, cần phải có cách tiếp cận mở, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đổi mới sáng tạo

Trong CMCN 4.0, cần phải có cách tiếp cận mở, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đổi mới sáng tạo

Xây dựng thể chế cho phát triển kinh tế số

Xây dựng thể chế cho phát triển kinh tế số

Triển khai Nghị quyết mới, Việt Nam liệu có 'bắt nhịp' được cuộc đua 4.0?

Triển khai Nghị quyết mới, Việt Nam liệu có 'bắt nhịp' được cuộc đua 4.0?

Nghị quyết 52: 'Mở toang' cánh cửa cho nền kinh tế số

Nghị quyết 52: 'Mở toang' cánh cửa cho nền kinh tế số

Chuyển đổi số: Muốn đi nhanh, Chính phủ phải đi đầu

Chuyển đổi số: Muốn đi nhanh, Chính phủ phải đi đầu

Cách mạng 4.0: Không kết nối bài bản và chặt chẽ sẽ khó hiệu quả

Cách mạng 4.0: Không kết nối bài bản và chặt chẽ sẽ khó hiệu quả

Bứt phá vượt lên, cần năng lực cạnh tranh mới, thể chế mới

Bứt phá vượt lên, cần năng lực cạnh tranh mới, thể chế mới

Cần nhanh chóng cấp phép Mobile Money, chuyển mạch tài chính số

Cần nhanh chóng cấp phép Mobile Money, chuyển mạch tài chính số

Cách mạng công nghiệp 4.0: Xóa tư duy lối mòn để không ở lại phía sau

Cách mạng công nghiệp 4.0: Xóa tư duy lối mòn để không ở lại phía sau

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải linh hoạt, sẵn sàng tận dụng thời cơ

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải linh hoạt, sẵn sàng tận dụng thời cơ

'Cách mạng 4.0 là không để ai bị bỏ lại phía sau'

'Cách mạng 4.0 là không để ai bị bỏ lại phía sau'

'Có ý kiến cho rằng Việt Nam làm tốt 0.4 đi đã, cớ gì vội làm 4.0'

'Có ý kiến cho rằng Việt Nam làm tốt 0.4 đi đã, cớ gì vội làm 4.0'

PTT Vũ Đức Đam: Chính phủ sẽ ban hành đề án thí điểm cho mô hình mới

PTT Vũ Đức Đam: Chính phủ sẽ ban hành đề án thí điểm cho mô hình mới

Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng thể chế

Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng thể chế

Chủ tịch Viettel đề xuất phương án cấp giấy phép nhanh gọn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mạnh làm trước

Chủ tịch Viettel đề xuất phương án cấp giấy phép nhanh gọn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mạnh làm trước

Làm cách mạng công nghiệp 4.0 phải là tư duy mới, không làm theo tuần tự

Làm cách mạng công nghiệp 4.0 phải là tư duy mới, không làm theo tuần tự

Tận dụng cách mạng 4.0 để đưa Việt Nam thành nước phát triển

Tận dụng cách mạng 4.0 để đưa Việt Nam thành nước phát triển

Cách mạng CN 4.0: Cuộc cách mạng về thể chế

Cách mạng CN 4.0: Cuộc cách mạng về thể chế

Việt Nam sẽ sớm tắt sóng công nghệ 2G

Việt Nam sẽ sớm tắt sóng công nghệ 2G

Việt Nam có cơ hội bứt phá trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Nam có cơ hội bứt phá trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Nam có cơ hội bứt phá trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Nam có cơ hội bứt phá trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu 5 nền tảng để Việt Nam chuyển đổi số

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu 5 nền tảng để Việt Nam chuyển đổi số

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chỉ ra hàng loạt điểm Việt Nam còn yếu khi tham gia CMCN 4.0

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chỉ ra hàng loạt điểm Việt Nam còn yếu khi tham gia CMCN 4.0

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam sẽ vào Top 30 chuyển đổi số tại năm 2030

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam sẽ vào Top 30 chuyển đổi số tại năm 2030

Ba nền tảng xây dựng Chiến lược quốc gia về Cách mạng 4.0

Ba nền tảng xây dựng Chiến lược quốc gia về Cách mạng 4.0

Việt Nam đã có 'kim chỉ nam' định hướng chuyển đổi số quốc gia

Việt Nam đã có 'kim chỉ nam' định hướng chuyển đổi số quốc gia

Việt Nam luôn là nước mạnh nhất thế giới trong các cuộc cách mạng toàn dân

Việt Nam luôn là nước mạnh nhất thế giới trong các cuộc cách mạng toàn dân

Công nghiệp 4.0: Việt Nam sẽ bước lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu

Công nghiệp 4.0: Việt Nam sẽ bước lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Việt Nam sẽ vào Top 50 quốc gia chuyển đổi số trong năm 2025'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Việt Nam sẽ vào Top 50 quốc gia chuyển đổi số trong năm 2025'

Nhanh chóng đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cách mạng 4.0 vào cuộc sống

Nhanh chóng đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cách mạng 4.0 vào cuộc sống

Chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Tiếp khách

Thứ trưởng Bộ TT&TT: Một đô thị không thể thông minh nếu thiếu người lãnh đạo có tầm nhìn

Thứ trưởng Bộ TT&TT: Một đô thị không thể thông minh nếu thiếu người lãnh đạo có tầm nhìn

Phát triển Chính phủ điện tử làm nòng cốt xây dựng đô thị thông minh

Phát triển Chính phủ điện tử làm nòng cốt xây dựng đô thị thông minh

Xây dựng đô thị thông minh không tách rời phát triển chính quyền điện tử

Xây dựng đô thị thông minh không tách rời phát triển chính quyền điện tử

Đô thị thông minh tại Việt Nam: Đừng đầu tư theo phong trào

Đô thị thông minh tại Việt Nam: Đừng đầu tư theo phong trào

Bộ TT&TT: Xây dựng đô thị thông minh phải gắn kết, không tách rời với phát triển Chính phủ điện tử

Bộ TT&TT: Xây dựng đô thị thông minh phải gắn kết, không tách rời với phát triển Chính phủ điện tử

Trưởng ban Kinh tế TW tiếp đại biểu dự Diễn đàn về Công nghiệp 4.0

Trưởng ban Kinh tế TW tiếp đại biểu dự Diễn đàn về Công nghiệp 4.0

Gặp mặt các diễn giả, doanh nghiệp tham dự Diễn đàn 4.0

Gặp mặt các diễn giả, doanh nghiệp tham dự Diễn đàn 4.0

Cao tốc Bắc - Nam: Lo khó về vốn

Cao tốc Bắc - Nam: Lo khó về vốn

Đại dự án cao tốc Bắc - Nam: Không cho phép xảy ra tình trạng nhà đầu tư 'tay không bắt giặc'

Đại dự án cao tốc Bắc - Nam: Không cho phép xảy ra tình trạng nhà đầu tư 'tay không bắt giặc'

Cao tốc Bắc-Nam: Thành bại trông chờ vào sự vào cuộc của ngân hàng

Cao tốc Bắc-Nam: Thành bại trông chờ vào sự vào cuộc của ngân hàng

Bộ GTVT tổ chức họp báo Quý III/2019

Bộ GTVT tổ chức họp báo Quý III/2019

Bộ Chính trị: Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân xây dựng hạ tầng viễn thông

Bộ Chính trị: Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân xây dựng hạ tầng viễn thông

Đến 2025, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20% GDP đất nước và đến 2030 là trên 30%

Đến 2025, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20% GDP đất nước và đến 2030 là trên 30%

Đấu thầu cao tốc Bắc-Nam: Doanh nghiệp tham gia cần tiềm lực và năng lực

Đấu thầu cao tốc Bắc-Nam: Doanh nghiệp tham gia cần tiềm lực và năng lực

Tìm nhà đầu tư cho cao tốc Bắc - Nam: Hồ sơ mới sẽ phát hành ngay tháng 10

Tìm nhà đầu tư cho cao tốc Bắc - Nam: Hồ sơ mới sẽ phát hành ngay tháng 10

Dự án cao tốc Bắc - Nam: 'Không có chuyện chỉ định thầu'

Dự án cao tốc Bắc - Nam: 'Không có chuyện chỉ định thầu'

Sẽ phát hành hồ sơ đấu thầu trong nước dự án cao tốc Bắc Nam vào tháng 10/2019

Sẽ phát hành hồ sơ đấu thầu trong nước dự án cao tốc Bắc Nam vào tháng 10/2019

Cao tốc Bắc - Nam: Không chỉ định thầu, giữ bí mật hồ sơ nhà đầu tư dự tuyển!

Cao tốc Bắc - Nam: Không chỉ định thầu, giữ bí mật hồ sơ nhà đầu tư dự tuyển!

Nếu không có nhà đầu tư, cao tốc Bắc-Nam sẽ được triển khai ra sao?

Nếu không có nhà đầu tư, cao tốc Bắc-Nam sẽ được triển khai ra sao?

Không có chuyện chỉ định thầu trong cao tốc Bắc-Nam phía Đông

Không có chuyện chỉ định thầu trong cao tốc Bắc-Nam phía Đông

Thứ trưởng Bộ GTVT: Không thay đổi tiêu chí chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc-Nam

Thứ trưởng Bộ GTVT: Không thay đổi tiêu chí chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc-Nam

Sẽ thay đổi một số tiêu chí để phù hợp với nhà thầu Việt tại dự án cao tốc Bắc - Nam

Sẽ thay đổi một số tiêu chí để phù hợp với nhà thầu Việt tại dự án cao tốc Bắc - Nam

Xem xét điều chỉnh vài tiêu chí đấu thầu cao tốc Bắc - Nam

Xem xét điều chỉnh vài tiêu chí đấu thầu cao tốc Bắc - Nam

Dự án PPP chưa hấp dẫn nhà đầu tư vì thiếu cơ chế

Dự án PPP chưa hấp dẫn nhà đầu tư vì thiếu cơ chế

Luật mới sẽ giúp thu hút được nhà đầu tư lớn vào các dự án PPP

Luật mới sẽ giúp thu hút được nhà đầu tư lớn vào các dự án PPP