Hà Nội có gần 1.400 tổ chức hành nghề luật sư

Hà Nội có gần 1.400 tổ chức hành nghề luật sư

Công tác quản lý Nhà nước về bổ trợ tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của Sở Tư pháp Hà Nội. 9...
Trình Quốc hội thông qua thông qua 10 Luật

Trình Quốc hội thông qua thông qua 10 Luật

Tạo hành lang pháp lý chính thức cho Thừa phát lại hoạt động

Tạo hành lang pháp lý chính thức cho Thừa phát lại hoạt động

Xét xử vụ án 'Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh' xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma

Xét xử vụ án 'Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh' xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma

Vụ án VN Pharma: Nâng khống tiền tỉ để 'kích cầu' thuốc ung thư giả

Vụ án VN Pharma: Nâng khống tiền tỉ để 'kích cầu' thuốc ung thư giả

Diễn biến mới nhất vụ buôn bán thuốc chữa ung thư giả của Công ty VN Pharma

Diễn biến mới nhất vụ buôn bán thuốc chữa ung thư giả của Công ty VN Pharma

Vụ VN Pharma: Truy tố 12 bị can buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả

Vụ VN Pharma: Truy tố 12 bị can buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả