Toàn cảnh bức tranh thế giới trong tháng 9/2019

Toàn cảnh bức tranh thế giới trong tháng 9/2019

Nước Pháp tổ chức quốc tang cựu Tổng thống Jacques Chirac

Nước Pháp tổ chức quốc tang cựu Tổng thống Jacques Chirac

Nguyên thủ nhiều nước dự quốc tang cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Nguyên thủ nhiều nước dự quốc tang cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Ông Putin, ông Clinton đến Pháp viếng cố Tổng thống Jacques Chirac

Ông Putin, ông Clinton đến Pháp viếng cố Tổng thống Jacques Chirac

Lãnh đạo nước ngoài dự lễ tang cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Lãnh đạo nước ngoài dự lễ tang cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Lãnh đạo thế giới dự tang lễ cựu Tổng thống Jacques Chirac

Lãnh đạo thế giới dự tang lễ cựu Tổng thống Jacques Chirac

Người dân xếp hàng, nguyên thủ nhiều nước dự đám tang cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Người dân xếp hàng, nguyên thủ nhiều nước dự đám tang cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Các nhà lãnh đạo thế giới tới dự tang lễ cố Tổng thống Pháp Chirac

Các nhà lãnh đạo thế giới tới dự tang lễ cố Tổng thống Pháp Chirac