Cần định danh đúng các công ty công nghệ

Cần định danh đúng các công ty công nghệ

Vận tải ứng dụng công nghệ là giá trị của kinh tế chia sẻ và nền tảng

Vận tải ứng dụng công nghệ là giá trị của kinh tế chia sẻ và nền tảng

Quản doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp vận tải: Có nên chung 'một giỏ'?

Quản doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp vận tải: Có nên chung 'một giỏ'?

Ứng dụng công nghệ kết nối vận tải 'Nhìn nhận cởi mở theo xu thế'

Ứng dụng công nghệ kết nối vận tải 'Nhìn nhận cởi mở theo xu thế'

Gom công nghệ vào 'ngôi nhà' vận tải là triệt tiêu mô hình kinh tế nền tảng?

Gom công nghệ vào 'ngôi nhà' vận tải là triệt tiêu mô hình kinh tế nền tảng?

Kinh tế nền tảng: Cần hiểu rõ cái mới để tránh áp vào cái cũ

Kinh tế nền tảng: Cần hiểu rõ cái mới để tránh áp vào cái cũ

Đón lợi ích từ kinh tế nền tảng: Thay đổi cách tiếp cận

Đón lợi ích từ kinh tế nền tảng: Thay đổi cách tiếp cận

'Tại sao phải kéo loại hình Grab về với mô hình cũ kỹ?'

'Tại sao phải kéo loại hình Grab về với mô hình cũ kỹ?'

Chính sách nào thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng?

Chính sách nào thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng?

Cần giải pháp chống thất thu thuế từ mô hình kinh tế nền tảng

Cần giải pháp chống thất thu thuế từ mô hình kinh tế nền tảng

Loay hoay ứng xử với kinh tế nền tảng nhìn từ trường hợp Uber, Grab

Loay hoay ứng xử với kinh tế nền tảng nhìn từ trường hợp Uber, Grab

Cần hoàn thiện hệ thống chính sách đối với Kinh tế nền tảng

Cần hoàn thiện hệ thống chính sách đối với Kinh tế nền tảng