'Xúc' ổ bầu cua

'Xúc' ổ bầu cua

700 tàu cá tuyệt vọng tìm kiếm 5 ngư dân Quảng Bình biệt tích suốt 45 ngày

700 tàu cá tuyệt vọng tìm kiếm 5 ngư dân Quảng Bình biệt tích suốt 45 ngày

Khắc khoải ngóng chồng trở về từ biển cả

Khắc khoải ngóng chồng trở về từ biển cả

Tuyệt vọng lập bàn thờ 5 ngư dân Quảng Bình mất tích trên biển

Tuyệt vọng lập bàn thờ 5 ngư dân Quảng Bình mất tích trên biển

Sau 26 ngày chờ đợi trong vô vọng, người thân lập bàn thờ cho 5 ngư dân mất tích

Sau 26 ngày chờ đợi trong vô vọng, người thân lập bàn thờ cho 5 ngư dân mất tích

Tàu cá cùng 5 ngư dân Quảng Bình mất tích 1 tháng: Người thân tuyệt vọng đội khăn tang, lập ban thờ

Tàu cá cùng 5 ngư dân Quảng Bình mất tích 1 tháng: Người thân tuyệt vọng đội khăn tang, lập ban thờ

Xót xa cảnh chít khăn tang, lập bàn thờ cho ngư dân Quảng Bình mất tích trên biển