Hội thảo khoa học 'Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật'

Hội thảo khoa học 'Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật'

Lần đầu tiên trao giải phim ngắn kỹ thuật số màn hình dọc

Lần đầu tiên trao giải phim ngắn kỹ thuật số màn hình dọc

Khung pháp lý của Việt Nam đối với Fintech còn sơ khai

Khung pháp lý của Việt Nam đối với Fintech còn sơ khai

EVFTA có khiến Việt Nam thành bãi rác thải công nghệ?

EVFTA có khiến Việt Nam thành bãi rác thải công nghệ?

'Mỹ phẩm trí tuệ' - Chức năng thứ tư của đại học

'Mỹ phẩm trí tuệ' - Chức năng thứ tư của đại học

Phát triển nhân lực ngành dữ liệu để tạo những 'con cá' nhanh

Phát triển nhân lực ngành dữ liệu để tạo những 'con cá' nhanh

Khi doanh nghiệp lựa chọn tiếp thị số để tăng tốc

Khi doanh nghiệp lựa chọn tiếp thị số để tăng tốc

EVFTA có hiệu lực: Cẩn trọng cơ hội nhận chuyển giao công nghệ tới từ các nước EU

EVFTA có hiệu lực: Cẩn trọng cơ hội nhận chuyển giao công nghệ tới từ các nước EU

Công ty phần mềm Mỹ TIBCO sẽ hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho sinh viên CNTT tại Việt Nam

Công ty phần mềm Mỹ TIBCO sẽ hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho sinh viên CNTT tại Việt Nam

Phát triển năng lực và kiến thức phân tích dữ liệu cho sinh viên

Phát triển năng lực và kiến thức phân tích dữ liệu cho sinh viên

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực tài năng quốc gia trong ngành dữ liệu

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực tài năng quốc gia trong ngành dữ liệu

Rác thông tin, fake news và những thách thức phát sinh từ chuyển đổi số

Rác thông tin, fake news và những thách thức phát sinh từ chuyển đổi số

Mạng xã hội và con người phi xã hội hóa

Mạng xã hội và con người phi xã hội hóa

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp ký thỏa thuận hợp tác cùng Viện Quốc tế Pháp ngữ

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp ký thỏa thuận hợp tác cùng Viện Quốc tế Pháp ngữ

Thi ca và âm nhạc Việt Nam 'xuất ngoại' đầu năm

Thi ca và âm nhạc Việt Nam 'xuất ngoại' đầu năm

Thơ Việt lên sóng đài phát thanh ở Mỹ

Thơ Việt lên sóng đài phát thanh ở Mỹ

Thơ ca, âm nhạc Việt Nam lên sóng phát thanh trên toàn nước Mỹ

Thơ ca, âm nhạc Việt Nam lên sóng phát thanh trên toàn nước Mỹ

Câu chuyện về rác - từ vật thể đến phi vật thể, từ khả tử đến bất tử

Câu chuyện về rác - từ vật thể đến phi vật thể, từ khả tử đến bất tử

Thương nhớ đại tự sự

Thương nhớ đại tự sự

Viện Quốc tế Pháp ngữ mở chương trình đào tạo Thạc sĩ Truyền thông số & Xuất bản

Viện Quốc tế Pháp ngữ mở chương trình đào tạo Thạc sĩ Truyền thông số & Xuất bản

Orchestra Networks: Châu Á là khu vực đang phải đối mặt thách thức lớn về quản trị dữ liệu

Orchestra Networks: Châu Á là khu vực đang phải đối mặt thách thức lớn về quản trị dữ liệu

Giáo dục Việt Nam cần một sự thay đổi căn bản và toàn diện

Giáo dục Việt Nam cần một sự thay đổi căn bản và toàn diện

Văn học Việt Nam Pháp ngữ

Văn học Việt Nam Pháp ngữ