Giám đốc VP Châu Á-Thái Bình Dương Tổ chức quốc tế Pháp ngữ trổ tài đầu bếp

Giám đốc VP Châu Á-Thái Bình Dương Tổ chức quốc tế Pháp ngữ trổ tài đầu bếp

'Sắc màu Pháp ngữ'

'Sắc màu Pháp ngữ'

'Sắc màu Pháp ngữ': Ngày hội của những người yêu tiếng Pháp

'Sắc màu Pháp ngữ': Ngày hội của những người yêu tiếng Pháp

Hợp tác Việt Nam - các nước

Sắc màu Pháp ngữ-Thúc đẩy phát triển tiếng Pháp tại Việt Nam

Sắc màu Pháp ngữ-Thúc đẩy phát triển tiếng Pháp tại Việt Nam

Long trọng kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ

Long trọng kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ

'Sắc màu Pháp ngữ' tôn vinh Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2019

'Sắc màu Pháp ngữ' tôn vinh Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2019

Nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ

Nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ

Sắc màu Pháp ngữ ở Việt Nam

Sắc màu Pháp ngữ ở Việt Nam

Sự kiện 'Sắc màu Pháp ngữ' lần đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội

Sự kiện 'Sắc màu Pháp ngữ' lần đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại 'Sắc màu Pháp ngữ'

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại 'Sắc màu Pháp ngữ'

Đa dạng các hoạt động trong Chương trình 'Sắc màu Pháp ngữ' tại Hà Nội

Cuối tuần này, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ sẽ rộn ràng 'Sắc màu Pháp ngữ'

Cuối tuần này, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ sẽ rộn ràng 'Sắc màu Pháp ngữ'

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong chương trình 'Sắc màu Pháp ngữ'

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong chương trình 'Sắc màu Pháp ngữ'

'Sắc màu Pháp ngữ' tôn vinh Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2019

'Sắc màu Pháp ngữ' tôn vinh Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2019

Nhiều hoạt động thú vị sẽ diễn ra tại sự kiện 'Sắc màu Pháp ngữ'

Nhiều hoạt động thú vị sẽ diễn ra tại sự kiện 'Sắc màu Pháp ngữ'

Khai mạc hội nghị của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ tại Việt Nam

Khai mạc hội nghị của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ tại Việt Nam

Tuyên bố chung Việt Nam - Pháp

Tuyên bố chung Việt Nam - Pháp