Kiên quyết thu hồi những dự án 'treo' ở Bạc Liêu

Chính thức thanh tra đất đai, khoáng sản, môi trường tại tỉnh Kiên Giang

Chính thức thanh tra đất đai, khoáng sản, môi trường tại tỉnh Kiên Giang

Thanh tra việc chuyển đổi 'đất vàng' tại TP Cần Thơ

Thanh tra việc chuyển đổi 'đất vàng' tại TP Cần Thơ

Thanh tra việc chuyển đổi nhà, đất công 'vàng' tại TP Cần Thơ

Thanh tra việc chuyển đổi nhà, đất công 'vàng' tại TP Cần Thơ

Thanh tra việc chuyển đổi nhà, đất công tại Cần Thơ

Thanh tra việc chuyển đổi nhà, đất công tại Cần Thơ

Công bố quyết định thanh tra tại Đồng Tháp và TP Cần Thơ

Công bố quyết định thanh tra tại Đồng Tháp và TP Cần Thơ

Thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc

Thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc

Thanh tra việc cấp phép nhập khẩu và đấu thầu thuốc của VN Pharma

Thanh tra việc cấp phép nhập khẩu và đấu thầu thuốc của VN Pharma

Tiến hành thanh tra việc cấp phép cho VN Pharma

Tiến hành thanh tra việc cấp phép cho VN Pharma

Chính thức thanh tra việc cấp phép cho VN Pharma

Chính thức thanh tra việc cấp phép cho VN Pharma

Chính thức công bố quyết định thanh tra Bộ Y tế

Chính thức công bố quyết định thanh tra Bộ Y tế

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Bộ Y tế

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Bộ Y tế

Thanh tra Chính phủ bắt đầu tiến hành thanh tra Bộ Y tế

Thanh tra Chính phủ bắt đầu tiến hành thanh tra Bộ Y tế

Bắt đầu thanh tra trách nhiệm của Bộ Y Tế

Bắt đầu thanh tra trách nhiệm của Bộ Y Tế

Thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế

Thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế

Công bố quyết định thanh tra Bộ Y tế

Công bố quyết định thanh tra Bộ Y tế