Ngân hàng HSBC Việt Nam bất ngờ có sếp mới người nước ngoài

Ngân hàng HSBC Việt Nam bất ngờ có sếp mới người nước ngoài

Ghế tổng giám đốc của Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam bất ngờ được trao cho ông Tim Evans.
HSBC Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

HSBC Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Tân Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam là ai?

Tân Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam là ai?

HSBC Việt Nam thay tổng giám đốc

HSBC Việt Nam thay tổng giám đốc

HSBC Việt Nam thay tổng giám đốc, ông Phạm Hồng Hải nhận nhiệm vụ mới ở Canada

HSBC Việt Nam thay tổng giám đốc, ông Phạm Hồng Hải nhận nhiệm vụ mới ở Canada

HSBC Việt Nam thay ghế Tổng giám đốc

HSBC Việt Nam thay ghế Tổng giám đốc

Ngân hàng HSBC Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Ngân hàng HSBC Việt Nam có Tổng giám đốc mới

HSBC Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc thay ông Phạm Hồng Hải

HSBC Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc thay ông Phạm Hồng Hải