Ứng viên giải Nobel Vật lý nhận lời về làm việc tại Đại học Tôn Đức Thắng

Ứng viên giải Nobel Vật lý nhận lời về làm việc tại Đại học Tôn Đức Thắng

Giáo sư Morimitsu Tanimoto của Đại học Niigata (Nhật Bản), từng là ứng viên của giải Nobel Vật lý nhận lời...
Truyền thông thúc đẩy chuyển giao công nghệ

Truyền thông thúc đẩy chuyển giao công nghệ

Truyền thông - 'sợi dây' kết nối nhà nghiên cứu với doanh nghiệp và người tiêu dùng

Truyền thông - 'sợi dây' kết nối nhà nghiên cứu với doanh nghiệp và người tiêu dùng

Truyền thông và chuyển giao công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Truyền thông và chuyển giao công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Truyền thông thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng

Truyền thông thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng

Top 10 cơ sở nghiên cứu của Việt Nam trong 4 lĩnh vực khoa học tự nhiên

Top 10 cơ sở nghiên cứu của Việt Nam trong 4 lĩnh vực khoa học tự nhiên

Việt Nam lọt Top 10 Châu Á - Thái Bình Dương về công bố quốc tế chất lượng cao năm 2020

Việt Nam lọt Top 10 Châu Á - Thái Bình Dương về công bố quốc tế chất lượng cao năm 2020

10 cơ sở có nhiều công bố quốc tế nhất nước về khoa học tự nhiên, sự sống và khoa học trái đất

10 cơ sở có nhiều công bố quốc tế nhất nước về khoa học tự nhiên, sự sống và khoa học trái đất

Nhiều trường đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng Nature Index

Nhiều trường đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng Nature Index

10 sự kiện và hoạt động nổi bật của Trường Đại học Đồng Tháp trong năm 2019

10 ĐH, Viện nghiên cứu Việt Nam dẫn đầu công bố quốc tế về khoa học cơ bản

10 ĐH, Viện nghiên cứu Việt Nam dẫn đầu công bố quốc tế về khoa học cơ bản

Việt Nam dẫn đầu về số lượng công bố quốc tế các trường đại học, viện nghiên cứu

Việt Nam dẫn đầu về số lượng công bố quốc tế các trường đại học, viện nghiên cứu

Chất lượng tiến sĩ cũng năm, bảy đường

Chất lượng tiến sĩ cũng năm, bảy đường

Đại học Quốc gia TPHCM nằm trong tốp 10 cơ sở nghiên cứu hàng đầu Việt Nam

Đại học Quốc gia TPHCM nằm trong tốp 10 cơ sở nghiên cứu hàng đầu Việt Nam

Các đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng Nature Index 2019

Các đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng Nature Index 2019