Giá lúa gạo hôm nay ngày 16/1: Giá lúa gạo ở mức cao, thị trường giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay ngày 16/1: Giá lúa gạo ở mức cao, thị trường giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục duy trì ở mức ổn định. Nguồn cung...
Giá lúa gạo hôm nay ngày 15/1: Giá lúa gạo không có biến động

Giá lúa gạo hôm nay ngày 15/1: Giá lúa gạo không có biến động

Giá lúa gạo hôm nay ngày 14/1: Nguồn cung thấp, giá lúa gạo ổn định

Giá lúa gạo hôm nay ngày 14/1: Nguồn cung thấp, giá lúa gạo ổn định

Giá lúa gạo hôm nay ngày 13/1: Giá lúa tăng nhẹ, gạo ổn định

Giá lúa gạo hôm nay ngày 13/1: Giá lúa tăng nhẹ, gạo ổn định

Giá lúa gạo hôm nay ngày 12/1: Giá lúa gạo bật tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay ngày 12/1: Giá lúa gạo bật tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay ngày 11/1: Giá lúa gạo ở mức cao, đầu tuần giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay ngày 11/1: Giá lúa gạo ở mức cao, đầu tuần giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay ngày 10/1: Giá lúa gạo duy trì ổn định

Giá lúa gạo hôm nay ngày 10/1: Giá lúa gạo duy trì ổn định

Giá lúa gạo hôm nay ngày 9/1: Giá lúa gạo biến động trái chiều

Giá lúa gạo hôm nay ngày 9/1: Giá lúa gạo biến động trái chiều

Giá lúa gạo hôm nay ngày 8/1: Giá lúa giảm nhẹ

Giá lúa gạo hôm nay ngày 8/1: Giá lúa giảm nhẹ

Giá lúa gạo hôm nay ngày 7/1: Giá lúa ổn định, giá gạo bật tăng trở lại

Giá lúa gạo hôm nay ngày 7/1: Giá lúa ổn định, giá gạo bật tăng trở lại

Giá lúa gạo hôm nay ngày 6/1: Giá lúa gạo ổn định

Giá lúa gạo hôm nay ngày 6/1: Giá lúa gạo ổn định

Giá lúa gạo hôm nay ngày 5/1: Giá lúa Đông Xuân tiếp tục ở mức cao

Giá lúa gạo hôm nay ngày 5/1: Giá lúa Đông Xuân tiếp tục ở mức cao

Giá lúa gạo hôm nay ngày 4/1: Đầu tuần giao dịch sôi động

Giá lúa gạo hôm nay ngày 4/1: Đầu tuần giao dịch sôi động

Giá lúa gạo hôm nay ngày 3/1: Giá gạo xuất khẩu tăng 5 USD/tấn

Giá lúa gạo hôm nay ngày 3/1: Giá gạo xuất khẩu tăng 5 USD/tấn

Giá lúa gạo hôm nay ngày 2/1: Giao dịch ảm đạm vào cuối tuần

Giá lúa gạo hôm nay ngày 2/1: Giao dịch ảm đạm vào cuối tuần

Giá lúa gạo hôm nay ngày 1/1: Đầu năm giá lúa gạo ổn định ở mức cao

Giá lúa gạo hôm nay ngày 1/1: Đầu năm giá lúa gạo ổn định ở mức cao

Giá lúa gạo hôm nay ngày 31/12: Giá lúa gạo biến động trái chiều

Giá lúa gạo hôm nay ngày 31/12: Giá lúa gạo biến động trái chiều

Giá lúa gạo hôm nay ngày 30/12: Giá lúa nếp tăng nhẹ

Giá lúa gạo hôm nay ngày 30/12: Giá lúa nếp tăng nhẹ

Giá lúa gạo hôm nay ngày 29/12: Nguồn cung thấp, giá lúa gạo neo ở mức cao

Giá lúa gạo hôm nay ngày 29/12: Nguồn cung thấp, giá lúa gạo neo ở mức cao

Giá lúa gạo hôm nay ngày 28/12: Đầu tuần giá lúa gạo đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay ngày 28/12: Đầu tuần giá lúa gạo đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay ngày 27/12: Giao dịch trầm lắng vào cuối tuần

Giá lúa gạo hôm nay ngày 27/12: Giao dịch trầm lắng vào cuối tuần

Giá lúa gạo hôm nay ngày 26/12: Cuối tuần không biến động

Giá lúa gạo hôm nay ngày 26/12: Cuối tuần không biến động

Giá lúa gạo hôm nay ngày 25/12: Giá lúa gạo chững lại

Giá lúa gạo hôm nay ngày 25/12: Giá lúa gạo chững lại

Giá lúa gạo hôm nay ngày 24/12: Giá lúa tăng giảm trái chiều, giá gạo tăng nhẹ

Giá lúa gạo hôm nay ngày 24/12: Giá lúa tăng giảm trái chiều, giá gạo tăng nhẹ

Giá lúa gạo hôm nay ngày 22/12: Giá lúa gạo xuất khẩu tăng 3 USD/tấn

Giá lúa gạo hôm nay ngày 22/12: Giá lúa gạo xuất khẩu tăng 3 USD/tấn

Giá lúa gạo hôm nay ngày 21/12: Đầu tuần giao dịch sôi động

Giá lúa gạo hôm nay ngày 21/12: Đầu tuần giao dịch sôi động

Giá lúa gạo hôm nay ngày 20/12: Giá lúa gạo chững lại vào cuối tuần

Giá lúa gạo hôm nay ngày 20/12: Giá lúa gạo chững lại vào cuối tuần

Giá lúa gạo hôm nay ngày 19/12: Giá lúa gạo biến động trái chiều

Giá lúa gạo hôm nay ngày 19/12: Giá lúa gạo biến động trái chiều

Giá lúa gạo hôm nay ngày 18/12: Thị trường giao dịch sôi động

Giá lúa gạo hôm nay ngày 18/12: Thị trường giao dịch sôi động

Giá lúa gạo hôm nay ngày 17/12: Không có biến động

Giá lúa gạo hôm nay ngày 17/12: Không có biến động

Giá lúa gạo hôm nay ngày 16/12: Đứng ở mức cao

Giá lúa gạo hôm nay ngày 16/12: Đứng ở mức cao

Giá lúa gạo hôm nay ngày 15/12: Giá lúa gạo đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay ngày 15/12: Giá lúa gạo đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay ngày 14/12: Đầu tuần giao dịch sôi động

Giá lúa gạo hôm nay ngày 14/12: Đầu tuần giao dịch sôi động

Giá lúa gạo hôm nay ngày 12/12: Duy trì mức ổn định

Giá lúa gạo hôm nay ngày 12/12: Duy trì mức ổn định

Giá lúa gạo hôm nay ngày 11/12: Giá lúa gạo đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay ngày 11/12: Giá lúa gạo đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay ngày 9/12: Giá lúa gạo chững lại, thị trường tiêu thụ ổn định

Giá lúa gạo hôm nay ngày 9/12: Giá lúa gạo chững lại, thị trường tiêu thụ ổn định

Giá lúa gạo hôm nay ngày 8/12: Nhu cầu mua cao, giá lúa gạo tăng trở lại

Giá lúa gạo hôm nay ngày 8/12: Nhu cầu mua cao, giá lúa gạo tăng trở lại

Giá lúa gạo hôm nay ngày 7/12: Đầu tuần giao dịch chậm, giá lúa gạo ở mức cao

Giá lúa gạo hôm nay ngày 7/12: Đầu tuần giao dịch chậm, giá lúa gạo ở mức cao

Giá lúa gạo hôm nay ngày 6/12: Cuối tuần, nhu cầu mua tăng giá lúa gạo ổn định

Giá lúa gạo hôm nay ngày 6/12: Cuối tuần, nhu cầu mua tăng giá lúa gạo ổn định

Giá lúa gạo hôm nay ngày 5/12: Đồng loạt tăng tại nhiều địa phương

Giá lúa gạo hôm nay ngày 5/12: Đồng loạt tăng tại nhiều địa phương

Giá lúa gạo hôm nay ngày 4/12: Giá lúa giảm 100 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay ngày 4/12: Giá lúa giảm 100 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay ngày 3/12: Giá lúa đi ngang, giá gạo tăng nhẹ 100 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay ngày 3/12: Giá lúa đi ngang, giá gạo tăng nhẹ 100 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay ngày 2/12: Xuất khẩu gạo nhiều khả quan

Giá lúa gạo hôm nay ngày 2/12: Xuất khẩu gạo nhiều khả quan

Giá lúa gạo hôm nay ngày 1/12: Giá lúa gạo tiếp đà tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay ngày 1/12: Giá lúa gạo tiếp đà tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay ngày 30/11: Đầu tuần, giá lúa gạo tăng nhẹ

Giá lúa gạo hôm nay ngày 30/11: Đầu tuần, giá lúa gạo tăng nhẹ