Mỹ hỗ trợ Việt Nam 65 triệu USD cho người khuyết tật

Mỹ hỗ trợ Việt Nam 65 triệu USD cho người khuyết tật

Hoa Kỳ - Việt Nam tăng cường khắc phục hậu quả chiến tranh

Hoa Kỳ - Việt Nam tăng cường khắc phục hậu quả chiến tranh

Khởi công dự án 390 triệu USD xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa

Khởi công dự án 390 triệu USD xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa

Khởi công dự án 390 triệu USD xử lý dioxin ở Sân bay Biên Hòa

Khởi công dự án 390 triệu USD xử lý dioxin ở Sân bay Biên Hòa

Khởi công dự án 390 triệu USD xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa

Khởi công dự án 390 triệu USD xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa

Mỹ chi 300 triệu USD xử lý môi trường sân bay Biên Hòa vì dioxin

Mỹ chi 300 triệu USD xử lý môi trường sân bay Biên Hòa vì dioxin

Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường quan hệ đối tác về khắc phục hậu quả chiến tranh

Bắt đầu xử lý sân bay ô nhiễm dioxin nặng nhất ở Việt Nam

Khởi công dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa

300 triệu USD xóa điểm nóng dioxin sân bay Biên Hòa

Khởi công Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa

Khởi công Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa

Khởi công dự án hơn 390 triệu USD nhằm xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa

Việt Nam và Mỹ chung tay xử lý ô nhiễm dioxin

Hoa Kỳ - Việt Nam hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Khởi công dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa

Ra mắt Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường

Thành lập Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường

Thành lập Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường

Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo NACCET

Công bố Quyết định thành lập Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường

Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về khắc phục hậu quả chiến tranh