Pakistan huy động gần 1 triệu quân nhân, cảnh sát chuẩn bị cho bầu cử

Pakistan huy động gần 1 triệu quân nhân, cảnh sát chuẩn bị cho bầu cử

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan bị ám sát hụt trước thềm tổng tuyển cử

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan bị ám sát hụt trước thềm tổng tuyển cử

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan thoát chết trong gang tấc

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan thoát chết trong gang tấc

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan bị ám sát, thoát chết trong gang tấc

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan bị ám sát, thoát chết trong gang tấc

Ứng viên Thủ tướng Pakistan bị ám sát hụt trước thềm tổng tuyển cử

Ứng viên Thủ tướng Pakistan bị ám sát hụt trước thềm tổng tuyển cử

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan vừa thoát chết trong gang tấc

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan vừa thoát chết trong gang tấc

Ứng cử viên thủ tướng Pakistan bị ám sát

Ứng cử viên thủ tướng Pakistan bị ám sát

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan thoát chết trong vụ mưu sát

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan thoát chết trong vụ mưu sát