Quan chức năng lượng Trung Quốc bị kết án chung thân vì tham nhũng

Quan chức năng lượng Trung Quốc bị kết án chung thân vì tham nhũng

Ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực bị phạt tù chung thân, tước bỏ mọi quyền lợi chính trị và tịch thu toàn bộ tài sản...

Trung Quốc bắt giữ Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia

Nguyên Cục trưởng Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc bị bắt với cáo buộc tham nhũng

Nguyên Cục trưởng Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc bị bắt với cáo buộc tham nhũng

Trung Quốc: 'Khai đao' với cựu Chủ tịch Tân Cương

Trung Quốc: 'Khai đao' với cựu Chủ tịch Tân Cương

Trung Quốc khai trừ Đảng với cựu Cục trưởng Cục Năng lượng quốc gia

Trung Quốc khai trừ Đảng với cựu Cục trưởng Cục Năng lượng quốc gia

Trung Quốc khai trừ Đảng với cựu Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia

Trung Quốc khai trừ Đảng với cựu Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia

Trung Quốc khai trừ Đảng với cựu Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia

Trung Quốc cách chức Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia

Trung Quốc: Tiếp tục chiến dịch 'đả hổ, diệt ruồi'