Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh lúa giống giả ở Đồng Tháp: Nông dân lãnh đủ

Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh lúa giống giả ở Đồng Tháp: Nông dân lãnh đủ

Lúa giống cũng bị làm giả

Lúa hữu cơ bán hết sạch từ khi... chưa gặt!

Lúa hữu cơ bán hết sạch từ khi... chưa gặt!

Nhiều nhãn mác lúa giống bị làm giả để trục lợi

Nhiều nhãn mác lúa giống bị làm giả để trục lợi

Cần Thơ: Phát hiện hơn 1.000 tấn lúa giống giả nhãn mác

Cần Thơ: Phát hiện hơn 1.000 tấn lúa giống giả nhãn mác

Cần Thơ: Phát hiện làm giả nhãn hiệu hơn 1.000 tấn lúa giống

Cần Thơ: Phát hiện làm giả nhãn hiệu hơn 1.000 tấn lúa giống

Doanh nghiệp làm giả lúa giống bán cho nông dân

Doanh nghiệp làm giả lúa giống bán cho nông dân

Doanh nghiệp làm giả nhãn hiệu lúa giống bán cho nông dân

Doanh nghiệp làm giả nhãn hiệu lúa giống bán cho nông dân