Dân gom giúp 500 thùng bia bị đổ: Tài xế khóc vì...

Dân gom giúp 500 thùng bia bị đổ: Tài xế khóc vì...

Người dân giúp tài xế thu gom hơn 500 thùng bia đổ xuống đường

Người dân giúp tài xế thu gom hơn 500 thùng bia đổ xuống đường

Tài xế ngồi khóc nhìn 500 thùng bia đổ xuống đường, người dân tới giúp thu gom

Tài xế ngồi khóc nhìn 500 thùng bia đổ xuống đường, người dân tới giúp thu gom

Dân Đồng Nai giúp gom gần 600 thùng bia bị đổ xuống đường

Dân Đồng Nai giúp gom gần 600 thùng bia bị đổ xuống đường

Hơn 500 thùng bia đổ xuống đường, người dân nhiệt tình gom giúp tài xế trong đêm giao thừa

Hơn 500 thùng bia đổ xuống đường, người dân nhiệt tình gom giúp tài xế trong đêm giao thừa

Tài xế container ngồi khóc khi hàng trăm thùng bia đổ ra đường, nhiều người tới thu gom giúp

Tài xế container ngồi khóc khi hàng trăm thùng bia đổ ra đường, nhiều người tới thu gom giúp

Đồng Nai: Người dân gọi nhau gom giúp hơn 500 thùng bia bị đổ xuống đường

Giữa đêm giao thừa, người dân gom bia giúp anh tài xế tội nghiệp