Cảm thơ nàng dâu

Cảm thơ nàng dâu

' Công cha như núi Thái Sơn …' nhưng tôi ít được đọc những bài thơ về Cha . Có nhiều bài thơ hay về ' Nghĩa...