Diễn viên Bá Anh quảng bá văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Diễn viên Bá Anh quảng bá văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Diễn viên Lê Bá Anh (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam) vừa trở thành gương mặt đại diện, đóng vai trò là cầu nối...