Phi thuyền NASA tiến sát thiên thạch có thể va chạm với Trái Đất

Phi thuyền NASA tiến sát thiên thạch có thể va chạm với Trái Đất

Tàu thăm dò Parker của NASA lập kỷ lục ở gần Mặt Trời nhất

Tàu thăm dò Parker của NASA lập kỷ lục ở gần Mặt Trời nhất

NASA thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử 'chạm tới mặt trời'

NASA thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử 'chạm tới mặt trời'

Mỹ: NASA phóng tàu vũ trụ Parker Solar Probe thăm dò mặt trời

Mỹ: NASA phóng tàu vũ trụ Parker Solar Probe thăm dò mặt trời

Toàn cảnh NASA phóng tàu tàu thăm dò Mặt trời Parker

Toàn cảnh NASA phóng tàu tàu thăm dò Mặt trời Parker

Parker thám hiểm tới mặt trời

Parker thám hiểm tới mặt trời

Tàu vũ trụ 1,5 tỷ USD của NASA bắt đầu sứ mệnh chạm vào Mặt trời

Tàu vũ trụ 1,5 tỷ USD của NASA bắt đầu sứ mệnh chạm vào Mặt trời

NASA bắt đầu cuộc thám hiểm 'chạm vào Mặt Trời'

NASA bắt đầu cuộc thám hiểm 'chạm vào Mặt Trời'

NASA phóng tàu vũ trụ nhanh nhất lịch sử tới thám hiểm Mặt trời

NASA phóng tàu vũ trụ nhanh nhất lịch sử tới thám hiểm Mặt trời

NASA phóng thành công tàu vũ trụ đầu tiên thăm dò Mặt trời

NASA phóng thành công tàu vũ trụ đầu tiên thăm dò Mặt trời

NASA phóng tàu vũ trụ đầu tiên thăm dò Mặt Trời

NASA phóng tàu vũ trụ đầu tiên thăm dò Mặt Trời

NASA phóng tàu thăm dò tiến sát Mặt Trời

NASA phóng tàu thăm dò tiến sát Mặt Trời

Tàu thăm dò NASA bắt đầu sứ mệnh lịch sử 'chạm vào Mặt Trời'

Tàu thăm dò NASA bắt đầu sứ mệnh lịch sử 'chạm vào Mặt Trời'

NASA phóng tàu vũ trụ tiến sát Mặt trời

NASA phóng tàu vũ trụ tiến sát Mặt trời

NASA phóng thành công tàu vũ trụ khám phá mặt trời

NASA phóng thành công tàu vũ trụ khám phá mặt trời

Chuyến bay lịch sử đến Mặt Trời của NASA bị hoãn 24 giờ

Chuyến bay lịch sử đến Mặt Trời của NASA bị hoãn 24 giờ

NASA hoãn phóng tàu vũ trụ đầu tiên thăm dò Mặt Trời

NASA hoãn phóng tàu vũ trụ đầu tiên thăm dò Mặt Trời

NASA hoãn phóng tàu thăm dò Mặt Trời vào phút chót

NASA hoãn phóng tàu thăm dò Mặt Trời vào phút chót