Đắk Lắk sẵn sàng cho năm học mới

Đắk Lắk sẵn sàng cho năm học mới

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, các cơ sở giáo dục trong tỉnh đang khẩn trương hoàn thành cơ sở...