Đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ngày 19/6, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Sơn La đã chủ trì cuộc họp tổ công tác, đánh giá tiến độ triển khai nhiệm vụ.

Bế mạc trại sáng tác tổng hợp các chuyên ngành văn học – nghệ thuật

Ngày 14/6, Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức bế mạc trại sáng tác tổng hợp các chuyên ngành văn học – nghệ thuật (lần thứ 4) năm 2024.

Tạo môi trường để ĐVTN phấn đấu vào Đảng

Bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho đoàn viên thanh niên, tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh đã đổi mới nội dung giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị 'Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng'; diễn đàn 'Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng'; các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp... là giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo môi trường thuận lợi giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số tới từng lĩnh vực, từng nội dung hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ máy hành chính, từng bước xây dựng chính quyền số, công dân số và xã hội số.

Sơn La: Quy hoạch chung thị trấn Quỳnh Nhai hướng đến đô thị trung tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh vừa ban hành Quyết định số 1035/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến năm 2035.

Tập trung xây dựng nông thôn mới và nâng cấp xã Mường Giàng lên thị trấn

Ngày 28/5, Huyện ủy Quỳnh Nhai đã tổ chức họp Tổ Chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới và Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ nâng cấp xã Mường Giàng thành thị trấn.

Thực hiện dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 29/5, Tổ công tác số 32 Ban Chỉ đạo 396 tỉnh đã nắm tình hình công tác tuyên truyền, vận động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới tại xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai.

Giải quyết tốt những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

Công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, thời gian qua, được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quan tâm triển khai thực hiện, giúp cho phụ nữ có cơ hội được học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Quỳnh Nhai phát huy hiệu quả hoạt động nhóm liên gia tự quản

Giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở, mỗi xóm, bản trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai duy trì hiệu quả hoạt động của các nhóm liên gia tự quản, phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng dân cư, giải quyết kịp thời các vấn đề mâu thuẫn từ khi mới phát sinh.

Huấn luyện dân quân, tự vệ 'cơ bản - thiết thực – vững chắc'

Thực hiện phương châm 'cơ bản - thiết thực - vững chắc', Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Nhai đã tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đa dạng các mô hình giúp nông dân làm giàu

Từ năm 1994 đến nay, bằng nguồn ngân sách tỉnh, Trung ương, Khuyến nông Sơn La đã triển khai thực hiện thành công 108 loại mô hình khuyến nông đa dạng trên mọi lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và khuyến công, thu hút hơn 80.400 hộ nông dân tham gia.

Lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thị trấn Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai

Ngày 7/5, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thị trấn Mường Giàng.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 là nhiệm vụ quan trọng, có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, tác động lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội tại địa phương, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại bản Pá Uôn

Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với huyện Quỳnh Nhai và xã Mường Giàng, khởi công xây dựng nhà ở cho hộ bà Hoàng Thị Ha, bản Pá Uôn, xã Mường Giàng, là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Sơn La

Ngày 25/4, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai nhiệm vụ thành lập, mở rộng đơn vị hành chính đô thị, điều chỉnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh (Tổ công tác 1404) đã chủ trì Họp Tổ công tác đánh giá tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Sơn La.

Huyện Quỳnh Nhai tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, chiến sĩ Điện Biên

Ngày 24/4, lãnh đạo huyện Quỳnh Nhai đã thăm, tặng quà các hộ gia đình liệt sĩ Lù Văn Phong, Lò Văn Cấu, bản Kéo Hát; thăm dân công hỏa Là Thị Xôm, bản Mường Giàng và Tòng Thị Trực, bản Đán Đanh, xã Mường Giàng.

Nuôi cá lăng nha theo tiêu chuẩn VietGAP

Khai thác tiềm năng nguồn nước, phát triển kinh tế gắn với du lịch sinh thái lòng hồ thủy điện Sơn La, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai mô hình 'Nuôi cá lăng nha trong lồng bè theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm' tại huyện Quỳnh Nhai, mô hình hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 là nhiệm vụ quan trọng, có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, tác động lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội tại địa phương, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Hiện nay, toàn huyện Quỳnh Nhai có 1.246 cán bộ quản lý, giáo viên bậc mầm non, tiểu học và THCS. Những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để đội ngũ giáo viên được cập nhật, hoàn thiện và bổ sung các kiến thức, năng lực chuyên môn, đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng chương trình giáo dục mới.

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.

Agribank Quỳnh Nhai đẩy mạnh chuyển đổi số

Nâng cao chất lượng phục vụ, mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội trải nghiệm các dịch vụ ngân hàng số hiện đại, nhanh chóng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh huyện Quỳnh Nhai đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và bắt kịp xu thế của thời đại công nghệ cao.

Đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Hiện nay, Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai hiện có hơn 8.760 hội viên, sinh hoạt tại 103 chi hội. Hội đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu.

Đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Hưởng ứng phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa', những năm qua, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát huy giá trị Lễ hội đua thuyền gắn với phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La

Trong khuôn khổ hoạt động tại Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2024, ngày 18/2, tại bến đua thuyền cầu Pá Uôn, UBND huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) tổ chức khai mạc Lễ hội đua thuyền truyền thống năm 2024.

Sôi nổi Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai

Ngày 17/2, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024.

Thành công ban đầu từ mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La vừa tổ chức Tổng kết mô hình điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 với nhiều đơn vị và cá nhân được tuyên dương khen thưởng vì đã có những thành tích tiêu biểu trong 1 số lĩnh vực.

Xuân về trên vùng đất tái định cư Mường Giàng

Vì công trình quan trọng của đất nước, vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc, hơn chục năm trước, đồng bào các dân tộc xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã đồng lòng rời xa 'nơi chôn nhau cắt rốn' của mình để đến nơi ở mới với nhiều lạ lẫm, bỡ ngỡ và lo lắng. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của chính quyền, cùng sự nỗ lực, đoàn kết, thay đổi nếp nghĩ, cách làm… nên đồng bào không những ổn định cuộc sống, mà còn phát triển kinh tế, chuyển mình đi lên, xây dựng nông thôn mới, diện mạo ngày càng đổi thay.