Khai mạc trại sáng tác về đề tài 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống'

Khai mạc trại sáng tác về đề tài 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống'

Từng bừng các hoạt động giao lưu Thể thao - Văn nghệ

Từng bừng các hoạt động giao lưu Thể thao - Văn nghệ

Báo chí, xuất bản CAND làm tốt nhiệm vụ chính trị

Báo chí, xuất bản CAND làm tốt nhiệm vụ chính trị

Bản tin 20H: Nổ súng tại quán bar ở Hà Nội, 2 người bị thương

Bản tin 20H: Nổ súng tại quán bar ở Hà Nội, 2 người bị thương

Bổ nhiệm nhân sự Bộ: Quốc phòng, Công an, VHTTDL,...

Bổ nhiệm nhân sự Bộ: Quốc phòng, Công an, VHTTDL,...

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an

Điều động nhân sự Bộ Công an

Điều động nhân sự Bộ Công an