Quốc hội quyết định sửa luật Đất đai trong năm 2020

Quốc hội quyết định sửa luật Đất đai trong năm 2020

Quốc hội sẽ thông qua Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 9

Quốc hội sẽ thông qua Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 9

Đại biểu đề nghị xây dựng luật Từ chức

Đại biểu đề nghị xây dựng luật Từ chức

Giữa năm 2020 phải sửa Luật Đất đai

Giữa năm 2020 phải sửa Luật Đất đai

Nâng cao hơn quyền hạn, giảm tối đa đơn vị

Nâng cao hơn quyền hạn, giảm tối đa đơn vị

Phải sửa Luật thường xuyên nếu giảm cơ học bộ máy HĐND

Phải sửa Luật thường xuyên nếu giảm cơ học bộ máy HĐND

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Không để địa phương sáp nhập sở tùy thích

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Không để địa phương sáp nhập sở tùy thích

Sẽ có định nghĩa về người có tài năng

Sẽ có định nghĩa về người có tài năng

Hội nghị - hội thảo

Hội nghị lấy ý kiến về phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội

Hội nghị lấy ý kiến về phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội

Đề xuất không áp dụng biện pháp xử lý hành chính 'tiền đề'

Đề xuất không áp dụng biện pháp xử lý hành chính 'tiền đề'

ĐBQH Dương Trung Quốc: Ông Đoàn Ngọc Hải cá tính, còn động cơ từ chức thì không ai biết được

ĐBQH Dương Trung Quốc: Ông Đoàn Ngọc Hải cá tính, còn động cơ từ chức thì không ai biết được

Chính phủ muốn sửa luật Đất đai khi thích hợp: Thích hợp là khi nào ?

Chính phủ muốn sửa luật Đất đai khi thích hợp: Thích hợp là khi nào ?

ĐBQH không đồng ý rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

ĐBQH không đồng ý rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Sửa Luật Đất đai: Không rút, chỉ lùi

Sửa Luật Đất đai: Không rút, chỉ lùi

Hôm nay (31/5): Thành viên Chính phủ giải trình ý kiến của đại biểu về kinh tế - xã hội

Hôm nay (31/5): Thành viên Chính phủ giải trình ý kiến của đại biểu về kinh tế - xã hội

Đề nghị không tách riêng bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập

Đề nghị không tách riêng bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình bày tờ trình gia nhập Công ước 98 trước QH

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình bày tờ trình gia nhập Công ước 98 trước QH

Đại biểu Quốc hội: Cần đánh giá thực chất, động viên tinh thần người lao động

Đại biểu Quốc hội: Cần đánh giá thực chất, động viên tinh thần người lao động

Xứng với từng đồng thuế của dân

Xứng với từng đồng thuế của dân

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI

CÂN NHẮC VIỆC GIẢM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CÂN NHẮC VIỆC GIẢM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Giáng chức cán bộ: 'Đã bị kỷ luật thì không nơi nào muốn nhận'

Giáng chức cán bộ: 'Đã bị kỷ luật thì không nơi nào muốn nhận'

Cần cách chức thay vì giáng chức

Cần cách chức thay vì giáng chức

Đề xuất bỏ biên chế suốt đời, xóa hình thức kỷ luật giáng chức

Đề xuất bỏ biên chế suốt đời, xóa hình thức kỷ luật giáng chức

Hai phương án cho hình thức kỷ luật 'giáng chức'

Hai phương án cho hình thức kỷ luật 'giáng chức'

Chính phủ muốn bộ trưởng có thêm thẩm quyền 'cho từ chức'

Chính phủ muốn bộ trưởng có thêm thẩm quyền 'cho từ chức'

Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nên có 1 hay 2?

Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nên có 1 hay 2?

Giảm hay giữ nguyên số lượng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, huyện?

Giảm hay giữ nguyên số lượng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, huyện?

Việc giữ nguyên 2 Phó Chủ tịch HĐND không làm tăng biên chế địa phương

Việc giữ nguyên 2 Phó Chủ tịch HĐND không làm tăng biên chế địa phương

6 điểm mới trong Dự thảo Luật Công chức, viên chức sửa đổi

6 điểm mới trong Dự thảo Luật Công chức, viên chức sửa đổi

Bỏ 'công chức suốt đời'

Bỏ 'công chức suốt đời'

Dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi trình Quốc hội sáng nay có gì đáng chú ý?

Dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi trình Quốc hội sáng nay có gì đáng chú ý?

Hôm nay (24/5), Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận về 3 dự án Luật

Hôm nay (24/5), Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận về 3 dự án Luật

Quốc hội thảo luận ở tổ Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Quốc hội thảo luận ở tổ Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Hôm nay 24/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về 3 dự án luật

Hôm nay 24/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về 3 dự án luật

Ngày 24/5: Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật

Ngân hàng Nhà nước: Còn duy nhất 1 cặp sở hữu chéo ngân hàng – doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước: Còn duy nhất 1 cặp sở hữu chéo ngân hàng – doanh nghiệp

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh góp ý Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh góp ý Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

Sửa Luật để đáp ứng cam kết thực hiện CPTPP

Sửa Luật để đáp ứng cam kết thực hiện CPTPP

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận tại Tổ về 2 dự án luật

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận tại Tổ về 2 dự án luật

Đại biểu Quốc hội: Cần có quy định quản lý, giám sát nhân sự ngành bảo hiểm

Đại biểu Quốc hội: Cần có quy định quản lý, giám sát nhân sự ngành bảo hiểm

Quốc hội thảo luận việc sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

Quốc hội thảo luận việc sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

Sáng nay, Quốc hội họp phiên trù bị trước khai mạc kỳ họp thứ 7

Sáng nay, Quốc hội họp phiên trù bị trước khai mạc kỳ họp thứ 7

Sáng 20/5: Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng 20/5: Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sẽ báo cáo kết quả giám sát với Quốc hội bằng hình ảnh

Sẽ báo cáo kết quả giám sát với Quốc hội bằng hình ảnh

Tăng chất lượng và thời gian đầu tư cho xây dựng dự án luật

Tăng chất lượng và thời gian đầu tư cho xây dựng dự án luật

Điều lệ công ty cũng có thể là gánh nặng chi phí tuân thủ

Điều lệ công ty cũng có thể là gánh nặng chi phí tuân thủ

Khắc phục tình trạng lạm dụng giám định

Khắc phục tình trạng lạm dụng giám định

Bộ Nội vụ: Sẽ thắt chặt việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ trẻ

Bộ Nội vụ: Sẽ thắt chặt việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ trẻ

UBTVQH đề nghị bổ sung kiến nghị về phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp

UBTVQH đề nghị bổ sung kiến nghị về phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo Luật

Tranh cãi trách nhiệm xử lý công ty giám định bảo hiểm làm sai

Tranh cãi trách nhiệm xử lý công ty giám định bảo hiểm làm sai

Công bố 7 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Bổ sung 2 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Bổ sung 2 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Cần bổ sung quy định trong luật về các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Cần bổ sung quy định trong luật về các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 18 của Ủy ban Pháp luật

Khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 18 của Ủy ban Pháp luật

Bảo đảm sự tương thích với các cam kết trong CPTPP

Bảo đảm sự tương thích với các cam kết trong CPTPP

Đề nghị rút dự án Luật Đất đai ra khỏi chương trình năm 2019

Đề nghị rút dự án Luật Đất đai ra khỏi chương trình năm 2019

Sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ phù hợp với thông lệ quốc tế

Sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ phù hợp với thông lệ quốc tế

Đề nghị rút 2 dự án Luật ra khỏi chương trình năm 2019

Đề nghị rút 2 dự án Luật ra khỏi chương trình năm 2019

Dự án Luật biểu tình hiện đang thế nào?

Dự án Luật biểu tình hiện đang thế nào?

Cần xác định rõ tiến độ trình Quốc hội sửa Luật Đất đai trong 2020

Cần xác định rõ tiến độ trình Quốc hội sửa Luật Đất đai trong 2020

Chính phủ đề nghị rút 2 dự án Luật ra khỏi chương trình năm 2019

Chính phủ đề nghị rút 2 dự án Luật ra khỏi chương trình năm 2019

Chuẩn bị trình việc điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Đồng Nai

Chuẩn bị trình việc điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Đồng Nai

Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 33, xem xét nhiều dự án luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 33, xem xét nhiều dự án luật

Giải quyết tình trạng 'dự án treo', lãng phí nguồn lực

Chỉ giảm quy trình lập đề nghị nếu nghị định không có chính sách mới

Chỉ giảm quy trình lập đề nghị nếu nghị định không có chính sách mới

Tuyệt đối ngăn chặn tư duy nhiệm kỳ

Tuyệt đối ngăn chặn tư duy nhiệm kỳ

Chính phủ xin lùi sửa Luật Đất đai

Chính phủ xin lùi sửa Luật Đất đai

Đề xuất phương án tránh 'xin - cho' trong tuyển dụng viên chức

Đề xuất phương án tránh 'xin - cho' trong tuyển dụng viên chức

Chính phủ xin lùi sửa Luật Đất đai

Chính phủ xin lùi sửa Luật Đất đai

Phải chỉ rõ những hạn chế trong triển khai chương trình xây dựng luật

Phải chỉ rõ những hạn chế trong triển khai chương trình xây dựng luật

Lùi sửa đổi Luật Đất đai đến bao giờ?

Lùi sửa đổi Luật Đất đai đến bao giờ?

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 17

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 17

Nâng mức vốn dự án quan trọng quốc gia lên 20.000 tỷ

Nâng mức vốn dự án quan trọng quốc gia lên 20.000 tỷ

Doanh nghiệp Nhà nước niêm yết, ngân sách sẽ có thêm 100 tỷ USD?

Doanh nghiệp Nhà nước niêm yết, ngân sách sẽ có thêm 100 tỷ USD?

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân

Quyết liệt cải tổ doanh nghiệp nhà Nước, 15 năm ngân sách có thể thu 100 tỷ USD

Quyết liệt cải tổ doanh nghiệp nhà Nước, 15 năm ngân sách có thể thu 100 tỷ USD

Coi trọng chất lượng thể chế, xây dựng pháp luật

Coi trọng chất lượng thể chế, xây dựng pháp luật

TRẢ LƯƠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

TRẢ LƯƠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Có nên tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án riêng?

Có nên tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án riêng?

Sửa Luật Đầu tư công: Nguy cơ Thủ tướng phải duyệt quá nhiều dự án

Sửa Luật Đầu tư công: Nguy cơ Thủ tướng phải duyệt quá nhiều dự án

Còn nhiều ý kiến khác nhau về sửa đổi Luật Đầu tư công

Còn nhiều ý kiến khác nhau về sửa đổi Luật Đầu tư công

Sửa luật để tăng hiệu quả đầu tư công

Sửa luật để tăng hiệu quả đầu tư công

Bàn về một số dự thảo luật quan trọng

Bàn về một số dự thảo luật quan trọng

Cân nhắc tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia

Cân nhắc tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia

Bác đề xuất nâng vốn các dự án quan trọng quốc gia lên 35.000 tỉ đồng

Bác đề xuất nâng vốn các dự án quan trọng quốc gia lên 35.000 tỉ đồng

Chủ tịch Quốc hội: 'Không nên có bảng lương riêng hay phụ cấp cao nhất cho giáo viên'

Chủ tịch Quốc hội: 'Không nên có bảng lương riêng hay phụ cấp cao nhất cho giáo viên'

Bế mạc Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành nội dung phiên họp thứ 31

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành nội dung phiên họp thứ 31

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 31

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 31

Nâng vốn dự án quan trọng quốc gia 50%: Cần cơ sở

Nâng vốn dự án quan trọng quốc gia 50%: Cần cơ sở

Chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu cho các phiên họp của UBTVQH

Chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu cho các phiên họp của UBTVQH